GPV har indledt vækstrejse

Den danske elektronikproducent GPV blev en del af Schouw & Co. med virkning fra 2. kvartal 2016. Siden har Schouw & Co. påbegyndt sit aktive ejerskab, der blandt andet har som mål at løfte omsætningen for virksomheden fra nuværende 850 millioner kroner til 1,5 milliarder kroner i 2020. 


I slutningen af januar 2016 blev købet af GPV for 400 millioner kroner annonceret, og dermed igangsatte Schouw & Co. endnu en vækstambition for en dansk industrivirksomhed. GPV står således over for en mangeårig vækstrejse.

GPV er en såkaldt EMS-producent (Electro-nic Manufactoring Services) og hører i elektronikproducentindustrien størrelsesmæssigt til i midterfeltet mellem de største af de små og de mindste af de store. Som noget usædvanligt for en virksomhed af denne størrelse er GPV specialiseret inden for både elektronik og mekanik. Det giver en række fordele sammenlignet med konkurrenterne, hvor de mindre ofte er rene elektronikproducenter. 

Fleksible specialløsninger i små serier

GPV’s speciale er at producere specialløsninger i forholdsvis små serier. Det kan både være elektroniske delløsninger og færdige box build og mekatronikprodukter, og udviklingen drives i øjeblikket blandt andet af den vækst, som Internet of Things og Big Data tilvejebringer. Her er GPV i høj grad på hjemmebane, og denne position er kendt og anerkendt i markedet.

I alt producerer GPV 4.500 elektronikprodukter, der leveres til omkring 300 internationale kunder. Kundemassen består fortrinsvis af OEM’er inden for cleantech, instrumenter og industri, medico samt marine og forsvarsindustri. Trenden går i retning af, at OEM’erne i stigende grad ønsker at koncentrere sig om deres kerneforretning, og derfor outsourcer de dele af deres produktion til eksempelvis GPV. Det er en udvikling, der er særligt markant i Vesteuropa og på det nordamerikanske marked, og derfor er væksten inden for området størst her. 

Global platform

GPV har i en årrække haft produktion i Tarm og Aars i Danmark, hvor knap 200 medarbejdere er beskæftiget, samt Bangkok i Thailand, hvor godt 900 medarbejdere er beskæftiget. Allerede få måneder efter Schouw & Co.'s overtagelse blev etablering af egen produktion i Mexico igang sat. Det er en 4.500 kvadratmeter stor fabrik i landets næststørste by Guadalajara, der er Mexicos Electronics High Tech Valley. Herved får GPV et afgørende fodfæste – både på det vigtige nordamerikanske marked, der lige nu er i høj vækst, og det mellemamerikanske marked, hvor industrien også er i god fremdrift.

Mange af GPV’s kunder er store og globalt førende, og derfor er det vigtigt for GPV at være en international virksomhed med fodfæste i både Europa, Asien og Amerika. Det gælder både den fysiske tilstedeværelse med de logisti-ske fordele, det giver, men det gælder også om at være til stede med produktion og kundesupport i de tre væsentligste globale tidszoner.

På det nye site i Mexico er der allerede etableret en fuld SMT-produktionslinje (Surface Mount Technology), hvor der kan foretages overflademontering af elektronikkomponenter på printplader, og inden for de kommende 1-1½ år forventes endnu en SMT-linje at blive sat i drift. I øjeblikket beskæftiges ca. 35 medarbejdere, men inden for få år forventes godt 300 yderligere medarbejdere at blive ansat, så GPV’s totale medarbejderstab vil nærme sig 1.500 ansatte.

Vigtige KPI’er inden for CR

Efterhånden som GPV’s globale tilstedeværelse øges, stiger også behovet for fokus på corporate responsibility. Her arbejder virksomheden med en række KPI’er (Key Performance Indicators) inden for områder som miljø, energi- og vandforbrug, genanvendelse, personaleomsætning, efteruddannelse, arbejdsulykker mv. Derudover arbejdes med nultolerance i relation til korruption og bestikkelse.

Der er også opsat en række mål, der skal nås inden 2020. Det gælder eksempelvis energiforbruget, der skal nedbringes med 10 procent pr. produceret enhed. Der er også opsat vejledende mål for antallet af kvindelige ledere, og her ligger GPV i forvejen højt sammenlignet med mange andre brancher, idet 50 procent af lederne i dag er kvinder. I Mexico er tallet endda 60 procent.

I det hele taget arbejder GPV ambitiøst og målrettet med konstant at opnå de opsatte mål. Overskriften for GPV’s strategi er ”Accomplish More”, og her hedder det blandt andet, at GPV vil være den bedste EMS-partner i verden til at skabe værdi for kunderne. GPV har en vision om at give sine kunder mulighed for at ”udrette mere” gennem et kompromisløst fokus på kvalitet, leveringssikkerhed og hurtig reaktionsevne. Det er på disse områder, at ledelsen i GPV hver dag arbejder på at gøre det lidt bedre.

Mere vækst i 2017

Schouw & Co. og GPV arbejder i fællesskab med overordnede forretningsstrategiske mål. Vækstplanen tilsiger, at GPV skal øge omsætningen til 1,5 milliarder kroner samt fastholde et ROIC (Return On Invested Capital) på 15 procent. Disse mål skal først og fremmest nås gennem yderligere organisk vækst, udvidelse af produktionen i Mexico samt en aktiv opkøbsplan, der blandt andet sigter mod opkøb på hjemmemarkedet i Norden, og som allerede i starten af 2017 er aktualiseret med købet af den danske EMS-virksomhed BHE i Horsens.

Alt i alt har GPV med sin indtræden i Schouw & Co. koncernen indledt et særdeles spændende nyt kapitel. Med Schouw & Co.'s aktive ejerskab og den rette mængde ressourcer i ryggen forventes det, at GPV vil komme til at opleve betydelig vækst i de kommende år.

Del