Fokus på fremtidens nonwovens-produkter

Fibertex Nonwovens er godt på vej til at blive global markedsleder inden for nye anvendelsesmuligheder af high-end nonwovens til industriel brug. Det gælder blandt andet produkter til bilindustrien, hvor Fibertex Nonwovens allerede er anerkendt som en førsteklasses leverandør, og det gælder nye vækstområder inden for blandt andet filtrering, hvor virksomheden er godt på vej ind i et nyt attraktivt forretningsområde.

 

Fibertex Nonwovens går i disse år fra at være en international producent til at være en global markedsleder inden for ikke-vævede tekstiler til industriel brug. Senest har virksomheden i 2016 åbnet nye salgsafdelinger i Indien og Kina, og de eksisterende produktionsenheder i Danmark, Frankrig, Tjekkiet, Tyrkiet, Sydafrika og USA udbygges efterhånden, som kundemassen og efterspørgslen øges.

Potentialet er således større end nogensinde for det snart 50-årige danske industriikon. Flere og flere nye vinduer åbnes – både markedsmæssigt og produktmæssigt, og det skyldes i høj grad et mangeårigt og tålmodigt fokus på produktudvikling og innovation.

Nye produkter til nye markeder

Fibertex Nonwovens var en af de første nonwovens-producenter, der specialiserede sig i produktion og udvikling af ikke-vævede tekstiler til bilindustrien. Igennem de seneste 15-20 år har virksomheden udviklet de produkter, som i dag anvendes mere end 30 forskellige steder i en gennemsnitlig bil – lige fra beklædning af loft, gulv, hattehylde og handskerum i kabinen til udvendig beklædning af skærmkasser og motorrum, og tålmodigheden er blevet belønnet. Bilindustrien udgør i dag ca. 35 procent af omsætningen, og Fibertex Nonwovens rangerer i dag som en af de absolut førende leverandører til den europæiske bilindustri og har potentiale til at blive det samme i den nord- og sydamerikanske bilindustri. Den europæiske bilindustri er førende, når det handler om reducering af vægt og anvendelse af nye materialer, og derfor står Fibertex Nonwovens ekstremt godt på den del af markedet. Fibertex Nonwovens formåede i 2016 at øge salget til bilindustrien med otte procent.

Men der er også nye og attraktive forretningsområder på vej. Fibertex Nonwovens har siden starten af 00’erne forsket intensivt i at finde nye anvendelsesmuligheder for de ikke-vævede tekstiler blandt andet ved at benytte forædlingsteknologier, der kan give produkterne unikke egenskaber. Også her er tålmodighed en dyd. For mens en stor del af nonwovens-industrien for længst har fravalgt udviklings-projekterne på grund af manglende kortsigtede resultater, så har Fibertex Nonwovens holdt fast i en langsigtet strategi. Det betyder, at virksomheden i dag står over for at skulle lancere en række nye produkter, der kan skabe stor værdi for kunderne. Fibertex Nonwovens har udviklet en teknologi, der kan producere tekstiler med fibre, der er 100 gange tyndere end normalt, og det tilfører nogle helt unikke egenskaber til produktet. De nye egenskaber kan finde anvendelse inden for blandt andet filtrering af væsker og luft, hvor tekstilerne eksempelvis kan frafiltrere bakterier og pollen. På dette marked konkurreres med traditionelle produkter, der er langt, langt dyrere at producere end de ikke-vævede tekstiler.

Salg til bygge- og anlægssektoren i Europa steg med 36 procent i 2016

Det langsigtede og tålmodige udviklingsarbejde er en væsentlig del af Schouw & Co.’s DNA, hvor fokus på den øjeblikkelige lønsomhed kombineres med investeringer i at støbe fun-damenter til fremtidig vækst. Her har Fibertex Nonwovens fortsat et solidt fundament i de mange volumenprodukter. For samtidig med de mange udviklingsprojekter og løbende omstilling af produktionen til high-end produkter, så har Fibertex Nonwovens formået at bevare konkurrencedygtigheden på volumenprodukter til blandt andet bygge- og anlægssektoren. Her anvendes store mængder geotekstiler eksempelvis til adskillelse af jordlag og som membraner i forskellige former for konstruktioner, og Fibertex Nonwovens løftede salget inden for dette segment med ikke mindre end 36 procent i Europa i 2016. På trods af en hårdere konkurrence, udvikler forretningen sig fornuftigt, og Fibertex Nonwovens er specialister i at levere præcist, effektivt og ikke mindst i at undgå spild.

Fokus på lavthængende frugter

Den høje konkurrencedygtighed kommer blandt andet fra et konstant fokus på at plukke de lavthængende frugter inden for energiopti-mering, genbrug og optimering af arbejdsmiljø. Her er nedsat et trekløver på højeste ledelsesniveau, der mødes en gang om måneden for at følge op på projekterne og sætte nye initiativer i gang. Initiativerne har etik og samfundsansvar som fællesnævner, og gruppen har blandt andet til opgave at nedbringe energiforbruget pr. produceret enhed med fire procent inden 2020. Også andelen af spild og genanvendelse skal henholdsvis nedbringes og øges. På alle fabrikkerne arbejdes kontinuerligt med at hjem-tage gevinster, og eksempelvis på fabrikken i Aalborg er man i 2016 blevet ISO 50001-certifceret inden for energiledelse, og på sigt skal de øvrige produktionsenheder også certificeres.

Fortsat højt investeringsniveau

Fibertex Nonwovens har haft et historisk højt investeringsniveau i 2016. Produktionen i både Danmark, Frankrig og Tjekkiet er blevet pgraderet og udvidet og er blevet tilpasset den aktuelle markedssituation med vækst inden for byggeri- og anlægsektoren, bilindustrien og value-added produkter til den øvrige industri. Disse investeringer vil begynde at give afkast i 2017 og 2018, og samlet set forventer Fibertex Nonwovens at øge de solgte mængder i 2017 sammenlignet med 2016.

Samtidig planlægges nye investeringer. Produktionen i Tyrkiet er i gang med at blive opgraderet, og kapacitetsgrænsen i USA er tæt på at være nået. Endvidere arbejdes der inten-sivt på videndeling og best practice, så alle produktionsenheder eksempelvis kører samme ledelsessystemer og IT-platform. Også dette vil øge effektiviteten og konkurrencedygtigheden og i sidste ende lønsomheden hos Fibertex Nonwovens.

 

Del