BioMar støber fundamenter i ny vækstfase

BioMar har tredoblet sin omsætning og størrelse de sidste 8-10 år. Nu påbegynder verdens 3. største producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt en ny æra, der skal cementere den danske virksomheds position som global markedsleder inden for kvalitet, effektivitet og bæredygtighed.

 

BioMar fortsætter sin vækst inden for et af verdens absolut vigtigste fødevareområder. Antallet af mennesker på jorden under snart 7,5 milliarder og trods stigende velstand, er manglen på fødevarer ikke blevet mindre de seneste år – tværtimod.

Fiskeopdræt står som et af de mest effektive og bæredygtige svar på verdens fødevaremangel. Årsagen er i al sin enkelhed, at fisk bruger næsten al sin energi på at vokse, og derfor kan der under de mest effektive opdrætsforhold omdannes et kilo fiskefoder til næsten et kilo spisefisk. Derudover er fisk også en af de mest proteinholdige og sunde fødevarer for mennesker overhovedet.

Det er netop inden for dette marked, at BioMar opererer. BioMar producerer knap en million ton fiskefoder om året på sine fabrikker i Danmark, Norge, Skotland, Frankrig, Spanien, Grækenland, Tyrkiet, Chile, Costa Rica og Kina, og der er vel at mærke tale om højeffektivt kvalitetsfoder produceret under branchens bedste vilkår.

BioMar version 2.0

Schouw & Co.’s rejse med BioMar har foreløbig varet mere end 10 år, og i denne periode har virksomheden tredoblet sin størrelse. Nu fortsætter vækstrejsen under overskriften “Shaping the future”, som er navnet på BioMars nye vækststrategi.

En af konsekvenserne af den nye strategi er en tredeling af virksomhedens aktiviteter i henholdsvis en laksedivision (i Norge, Skotland og Chile), en EMEA-division (øvrige arter i lande i Europa og Afrika) samt en Emerging markets-division (øvrige arter i andre geografier). Hidtil har BioMar haft et geografisk fokus, men med den nye tredeling tilpasses organisationen for alvor forretningsstrategien. 

I 2014 indgik BioMar et joint venture med tyrkiske Sagun Group med henblik på at investere knap 100 millioner kroner i opstart af en fælles produktion af fiskefoder på tyrkisk grund. I 2016 blev produktionen startet op med en årlig kapacitet på 50.000 ton, og herved kommer BioMar til at sætte et vigtigt fingeraftryk i regionen. Tyrkiet producerer hvert år godt 200.000 ton fisk og er dermed et vigtigt marked for fiskeopdræt. Det er fortrinsvis ørred og middelhavs arterne havaborre og havbars, der opdrættes, og det er netop arter, som BioMar i forvejen har stor erfaring med at producere fiskefoder til via fabrikkerne i Grækenland, Spanien, Frankrig og Danmark.

Men det er ikke kun i Tyrkiet, at BioMar er i gang med at starte ny produktion. Også Kina og Sydøstasien er vigtige vækstområder, og her støber BioMar bogstaveligt talt fundamentet til en ny vækstæra. Sammen med den kinesiske partner Tongwei bygger BioMar i øjeblikket en helt ny fabrik i byen Wuxi nær Shanghai. Fabrikken får en årlig kapacitet på godt 50.000 ton og står færdig her i 2017. Sideløbende med dette har BioMar og Tongwei i november 2016 købt den kinesiske fiskefoderproducent Haiwei. Det er en virksomhed, der omsætter for godt 300 millioner kroner og beskæftiger 120 medarbejdere på fabrikken, der er beliggende i den sydlige del af Kina nær Hong Kong. Fabrikken har ved overtagelsesdatoen en kapacitet på 60.000 ton fiskefoder årligt, men BioMar har allerede igangsat investeringer, der skal øge kapaciteten yderligere i de kommende år. Samlet set står BioMar og Tongwei nu særdeles stærkt på det vigtige ki-nesiske marked. BioMar er specialister i drift og højkvalitetsprodukter, mens Tongwei som den største producent af fiskefoder i Kina og Sydøstasien har et vidtforgrenet salgsnetværk i regionen.

BioMars DNA er kilden til succes

BioMars DNA er en væsentlig del af forklaringen på væksten og succesen. Fiskefoder bliver i dag produceret på et utal af måder og kvaliteter verden over, og her er BioMar eksponent for den absolut øverste del af branchen. Den særlige ekspertise ligger blandt andet inden for bæredygtig produktion, de bedste recepter og produkter med en ekstrem høj og ensartet kvalitet. 

Den nye strategi “Shaping the future” vil løfte BioMar yderligere i denne retning og udnytte fordelene ved BioMars seriøse tilgang til samfundsansvar. Det handler ikke bare om løbende at reducere energiforbrug, vandforbrug, spild og affald, hvor BioMar i forvejen er rigtigt langt fremme. Det handler også om i udpræget grad at efterleve en leveregel om, at velfærd for fisk skaber sundhed for mennesker. BioMar arbejder efter et overordnet idegrundlag om at ”være innovatorer dedikeret til effektiv og bæredygtig global akvakultur”, og det er ikke bare tomme ord og floskler. Det er vitterligt BioMars DNA at indtage en ledende position inden for fødevaresikkerhed, sporbarhed, bæredygtighed og at være akvakulturbranchens innovator.

Vækst i 2017

BioMar vil med de mange nye initiativer og investeringer tage et væksthop i 2017. Produktion er i gang i Tyrkiet, Kina startes op i 2017, og samtidig indvies en helt ny produktions-linje i Norge. Der er tale om en udvidelse af BioMars eksisterende produktion i Karmøy nord for Stavanger, og det er den hidtil største enkelt investering i BioMars historie til en samlet værdi på ca. 350 millioner kroner. Den nye produktionslinje tilfører en ekstra kapacitet på 140.000 ton om året og kan dermed løfte BioMars samlede produktion i Norge op på knap 600.000 ton. Det norske marked er Europas største og mest avancerede med en årlig akvakulturproduktion på knap 2 millioner ton. Kapacitetsudvidelsen kan på sigt forventes at øge BioMars omsætning med en 1 milliard kroner.

2017 bliver også året, hvor BioMar starter sit nye R&D-center op i Chile. Centret er topmoderne og skal særligt servicere laksedivisionen og understøtte BioMars intensiverede markedsdrevne innovation. Generelt ligger en stor del af den globale akvakulturvækst inden for lakseområdet, og her står BioMar særdeles stærkt. 2017 tegner således om muligt endnu mere begivenhedsrigt end 2016.

Del