Direktion

ADM. DIREKTØR

Jens Bjerg Sørensen

Født i 1957, tiltrådt i 2000

  • Akademiøkonom fra Niels Brocks Handelsakademi
  • HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København
  • IEP (Insead Executive Programme) fra Insead i Frankrig

DIREKTØR

Peter Kjær

Født i 1956, tiltrådt i 1993

  • Svagstrømsingeniør fra Aarhus Teknikum
  • HD i afsætningsøkonomi fra Aarhus Universitet (Handelshøjskolen i Aarhus)
  • MBA fra IMD i Schweiz
Del