Bestyrelsen

Bestyrelsen i Schouw & Co. består af seks generalforsamlingsvalgte medlemmer, som konstituerer sig med en formand og en næstformand.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioder af fire år, og de enkelte medlemmer er på valg i forskellige år, således at kontinuiteten sikres. Ved indstilling til nyvalg af et bestyrelsesmedlem lægges der bl.a. vægt på, at det nye medlem besidder faglig viden og erfaring, som kan bidrage til at sikre den nødvendige kompetencebredde i bestyrelsen, og at det nye medlem kan handle uafhængigt af særinteresser.

 

FORMAND

Jørgen Wisborg

Født i 1962, indtrådt i bestyrelsen i 2009 og på valg i 2025

 • Cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus
 • LEAP (Leadership Programme), Insead, Frankrig
 • Adm. direktør i OK a.m.b.a.

Medlem af revisionsudvalget og formand for nominerings- og vederlagsudvalget

Særlige kompetencer inden for ledelse og afsætning samt inden for strategi, forretningsudvikling, regnskab, økonomi og finans

NÆSTFORMAND

Kenneth Skov Eskildsen

Født i 1973, indtrådt i bestyrelsen i 2018 og på valg i 2026

 • Handelsuddannet fra Aarhus Købmandsskole
 • Adm. direktør i Givesco A/S

Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget

Særlige kompetencer inden for internationale forretningsforhold, regnskab og økonomi samt afsætning og produktion, herunder specielt af fødevarer.

BESTYRELSESMEDLEM

Kjeld Johannesen

Født i 1953, indtrådt i bestyrelsen i 2003 og på valg i 2023

 • HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København
 • Professionel bestyrelsesmedlem

Medlem af nominerings- og vederlagsudvalget

Særlige kompetencer inden for ledelse, produktion og afsætning samt strategi, forretningsudvikling og internationale forretningsforhold

BESTYRELSESMEDLEM

Agnete Raaschou-Nielsen

Født i 1957, indtrådt i bestyrelsen i 2012 og på valg i 2024

 • Lic.polit fra Københavns Universitet
 • Professionelt bestyrelsesmedlem

Formand for revisionsudvalget

Særlige kompetencer inden for forretningsudvikling og opkøb, makroøkonomi, emerging markets samt international produktion, salg og markedsføring

BESTYRELSESMEDLEM

Hans Martin Smith

Født i 1979, indtrådt i bestyrelsen i 2017 og på valg i 2025

 • Cand.oecon. fra Aarhus Universitet
 • CFO i Vestas Wind Systems A/S

Medlem af revisionsudvalget

Særlige kompetencer inden for finans, forretningsudvikling, strategi, M&A, kapitalmarkeder og Investor Relations

BESTYRELSESMEDLEM

Søren Stæhr

Født i 1967, indtrådt i bestyrelsen i 2022 og på valg i 2026

 • Cand.jur. Aarhus Universitet og Master of Laws
  fra
  King’s College, London
 • Advokat (H) og partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

Særlige kompetencer inden for strukturering og organisering af international handel, M&A-transaktioner og ‐investeringer, inden for etablering og drift af joint ventures, konsortier og lign. samt inden for ESG‐forhold

Del