2005-2015: Større og stærkere virksomheder

Efter købet af BioMar i 2005 havde porteføljen en tilfredsstillende størrelse. Strategien ændredes fra at skabe en større portefølje til at skabe større og stærkere virksomheder i porteføljen. Dette skifte medførte også en fokusering i Schouw & Co., hvor hensigtsmæssige salg af virksomheder blev en realitet. 

Schouw & Co. skaber i perioden værdi og vækst gennem aktivt ejerskab.

 

Begivenhed

 

2006: Frasalg af emballageaktiviterne

I efteråret 2006 blev de 50%-ejede emballagevirsomheder Elopak Danmark A/S og Elopak AB solgt til den norske medejer Elopak AS, og dermed skete der et brud med 129 års historie med emballageproduktion i Schouw & Co. 

Salget var en naturlig konsekvens af den stigende internationalisering, hvor et samlet ejerskab styrkede virksomhedens udviklingsmuligheder. 

 

2007: Opkøb til BioMar (Provimi)

I november 2007 overtog BioMar Provimis fiskefoderaktiviteter i Chile, Danmark og Spanien. Med overtagelsen opnåede BioMar et væsentligt styrket sortiment med produkter, der supplerer hinanen på tværs af fiskearter, livscyklus og foderstrategier.

Købet cementerede BioMars position som verdens tredjestørste producent af kvalitetsfoder til industrialiseret fiskeopdræt.

 

2008: Fusion af BioMar Holding og Schouw & Co.

I april 2008 opnåede Schouw & Co. fuldt ejerskab af BioMar ved at fusionere BioMar Holding A/S med moderselskabet Schouw & Co.

I forbindelse med fusionen blev der udstedt fondsaktier i forholdet 1:1 til aktionærerne i Schouw & Co., og herefter blev én aktie i BioMar Holding byttet med én aktie i Schouw & Co.

 

2009: Spaltning af P. Grene

Med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2009 blev Hydra-Grene A/S spaltet ud fra A/S P. Grene.

Formålet var at sikre den fortsatte udvikling af både Grene og Hydra-Grene og udbygge de respektive positioner som henholdsvis en førende leverandør af reservedele og tilbehør til landbruget og en førende leverandør af hydraulik og relaterede serviceydelser til landbrug og industri

 

2010: Salg af Sjøtroll

I september 2010 indgik BioMar aftale om at afhænde sin 51% ejerandel i den norske opdrætsvirksomhed Sjøtroll Havbruk.

BioMar blev medejer af Sjøtroll i 2004 som en del af en refinansieringsløsning og opnåede en forrentning af investeringen på ca. 17% p.a

 

2011: Spaltning af Fibertex

Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens er på mange måder to helt forskellige virksomheder, og rent fysisk havde de i mange år været helt adskilt. Det var derfor helt natuligt at sikre fokus på en optimal udvikling af begge virksomheder ved at spalte det oprindelige Fibertex.

Personal Care aktiviteterne blev med virkning fra årsskiftet 2010/2011 udskilt i et separat selskab direkte under Schouw & Co., mens de industrielle aktiviteter fortsatte i det hidtidige selskab under navnet Fibertex Nonwovens.

 

2011: Opkøb af Fibertex Nonwovens

I marts 2011 købte Fibertex Nonwovens 85% af aktierne i den franske producent af nonwovens Tharreau Industries.

Købet styrkede Fibertex Nonwovens platform inden for specielt automobilområdet, og gav en styrket geografisk tilstedeværelse for virksomheden. Omsætningen i Fibertex Nonwovens blev næsten fordoblet ved købet.

I 2012 blev de resterende 15% aktier erhvervet, så den franske virksomhed blev et 100% ejet datterselskab under Fibertex Nonwovens.

 

2012: Salg af Martin Professional

Verdens førende producent af intelligent lys, Martin Professional, blev i slutningen af 2012 solgt til amerikanske Harman.

Martin blev hårdt ramt af den finansielle krise i 2009, men en markant tilpasning af forretningsmodellen og betydelige investeringer i innovation og produktudvikling betød, at Martin på salgstidspunktet havde en meget stærk platform til videre udvikling. Det var medvirkende til, at Harman var villige til at sætte en meget markant værdi på Martin.

Salget af Martin var hensigtsmæssigt og understregede strategien om at afhænde virksomheder, hvis Schouw & Co. ikke længere er den ’bedste ejer’

 

2013: Sammenlægning af Grene og Kramp

I 2013 blev Grene sammenlagt med hollandske Kramp Groep B.V., og dermed blev Europas absolut største leverandør og distributør til landbruget skabt.

Schouw & Co. fortsatte den mangeårige involvering i sektoren og fik efter sammenlægningen en ejerandel på 20% i det nye selskab.

 

2013: Salg af de sidste aktier i Vestas

Ultimo 2013 afhændede Schouw & Co. den resterende beholdning af aktier i Vestas efter at have været investor i vindmølleindustrien siden 1994, hvor selskabet blev aktionær i det daværende Micon. 

Den samlede investering i vindmølleindustrien har givet et afkast på i alt 1.785 mio. kr. svarende til en årlig forrentning (IRR) på 27%.

 

2014-2015: Yderligere opkøb til Fibertex-virksomhederne

I oktober 2014 opnåede Fibertex Personal Care fuldt ejerskab af den tyske printvirksomhed Innowo Print AG, som Fibertex Personal Care har været 15% medejer af siden 2007.

I oktober 2014 købte Fibertex Nonwovens den amerikanske nonwovensproducent Non Woven Solutions LLC, og sikrede sig derved en stærkere geografisk tilstedeværelse i Nordamerika. 

I oktober 2015 købte Fibertex Nonwovens endvidere nonwovensaktiviteterne fra den tyrkiske producent Ribatek. Købet sikrede Fibertex Nonwovens en stærk produktionsplatform inden for spunlacing teknologi samt en styrket adgang til det vigtige tyrkiske marked og den omkringliggende region

   

2015: Opkøb til hydraulikområdet (Specma)

Ved udgangen af 2015 købte Hydra-Grene den svenske hydraulikvirksomhed Specma AB, som på mange måder kompletterede de eksisterende aktiviteter, både produktmæssigt og geografisk.

Med købet blev omsætningen på hydraulikområdet næsten tredoblet, og den samlede markedsposition i Norden blev væsentligt styrket, samtidig med at muligheden for at betjene store kunder internationalt blev styrket markant.

Del