2001-2005: Et større og stærkere Schouw & Co.

 

Begivenhed

 

2000 Incuba

I juni 2000 deltog Schouw & Co. i etableringen af Udviklingsparken i Aarhus. I februar 2001 blev engagementet i det østjyske iværksættermiljø for alvor styrket med etableringen af udviklings- og ventureselskabet Incuba A/S, som i 2013 har skiftet navn til Incuba Invest A/S, hvor Schouw & Co. aktuelt ejer 49%. 

Incuba Invest har deltaget i etableringen af ventureaktiviteter, ligesom selskabet har et medejerskab af innovationsmiljøet og forskerparkerne i Aarhus.
 

2001 Dansk Biogas

I februar 2001 indgik Schouw & Co. aftale om nytegning af aktier i Dansk Biogas A/S. Da tegningen i årets løb blev fuldt gennemført, opnåede Schouw & Co. en ejerandel på 50%. I 2004 købte Schouw & Co. de resterende aktier i Dansk Biogas A/S, hvorefter alle aktiviteter blev overdraget til Xergi A/S.

 

2001 Elopak i Sverige

I marts 2001 erhvervede Schouw & Co. 50% af aktierne i det svenske Elopak AB. Erhvervelsen skete som en naturlig konsekvens af det stigende behov for koordinering af emballageaktiviteterne på tværs af landegrænserne. I konsekvens af overtagelsen skiftede Schouw Packing A/S den 1. oktober 2002 navn til Elopak Denmark A/S.
undefined   

2002 Fibertex

I marts 2002 erhvervede Schouw & Co. hele aktiekapitalen i Fibertex A/S med den hensigt at støtte fortsættelsen af virksomhedens vækststrategi. 

På daværende tidspunkt bestod aktiviteterne i Fibertex væsentligst af nonwovens til teknisk og industriel anvendelse. De to første produktionslinjer til hygiejneanvendelser var etableret i Danmark, og Fibertex havde markante planer for ekspansion i Sydøstasien. 
 undefined  

2004 Xergi

I 2004 indgik Schouw & Co. i et fællesejet selskab med Hedeselskabet, hvor begge parter indskød driftsaktiviteter og ny kapital, således at hver part ejer 50% af aktierne i selskabet, som fik navnet Xergi. Selskabets aktivitet er etablering af biogasanlæg m.v.

 undefined  

2005 BioMar

I 2005 købte Schouw & Co. 68,82% af det børsnoterede selskab BioMar Holding A/S af Norsk Hydro. 

Købet af BioMar var den største enkeltinvestering i Schouw & Co.’s historie, og investeringen løftede koncernens omsætning og indtjening betydeligt. 
Del