1878-1987: Emballagevirksomheden

 

 

Begivenhed

1878 Victor Schouw

Grundlæggeren af Aktieselskabet Schouw & Co., Victor Schouw, tilbragte sine lærlingeår på Drewsens Papirfabrik 'Strandmøllen' ved Skodsborg, og efter en årrække med ansættelse i forskellige handelsselskaber startede han den 10. januar 1878 egen virksomhed i et par lejede smårum i baggården til ejendommen Nordvestvej 14 på Nørrebro i København.

Starten var yderst beskeden, og af fremmed arbejdskraft var der kun nogle få unge piger, der sad og klistrede papirposer i hånden. Maskinel posefabrikation var på daværende tidspunkt endnu ikke kendt herhjemme.

Virksomheden voksede støt og kom efterhånden til at omfatte flere papir- og emballageaktiviteter. Victor Schouw havde ingen livsarvinger, og han fik derfor virksomheden omdannet til et aktieselskab i 1911.

1930 Jyllands Papir-Værk

I 1930 overtog Schouw & Co. Jyllands Papir-Værk A/S i Aarhus. I årene herefter var fabrikation af papirposer stadig virksomhedens vigtigste aktivitet, men senere kom vokspapir til rugbrød og andre typer emballage af karton og papir til at udgøre en voksende del af produktionen.

Jyllands Papir-Værk var blandt de allerførste herhjemme, der optog den maskinelle fremstilling af karton og papemballager i farvestrålende offsettryk, og med årene blev alle aktiviteterne koncentreret i Aarhus.

 undefined

1956 Pure-Pak

I 1956 opnåede Jyllands Papir-Værk, som den første virksomhed i Europa, licens til at producere de amerikanske Pure-Pak kartoner. Kartonerne til mælk, som på dette tidspunkt var ukendte på det danske marked, blev afsat via Tyrstrup Mejeri til de amerikanske tropper i Tyskland. Fremstillingen af kartoner skete på traditionelle tryk- og stansemaskiner.

I 1967 indførtes Pure-Pak kartoner som mælkeemballage i Danmark, og Jyllands Papir-Værk opførte en ny fabrik i Lystrup uden for Aarhus, med specialmaskiner til produktion af Pure-Pak kartoner. I 1973 blev også administrationen flyttet og den resterende del af produktionen fra Aarhus til Lystrup.

 undefined

1986 SCHOUW Packing

I 1986 ændrede Jyllands Papir-Værk navn til SCHOUW Packing A/S. Produktionen blev nu udelukkende baseret på Pure-Pak kartoner, og den resterende emballageproduktion blev frasolgt.

 undefined

1988 Salg af halvdelen af SCHOUW Packing

I 1988 blev 50% af aktierne i SCHOUW Packing solgt til det norske Elopak a.s., som i mellemtiden havde erhvervet rettighederne til Pure-Pak konceptet på verdensplan.

Partnerskabet med Elopak blev starten på en succesfuld periode, hvor aktiviteterne blev udvidet til også at omfatte Polen og Sverige.

Schouw & Co. var under forandring og et afgørende strategiskifte var under udvikling.

Del