Xergi skal levere stort biogasanlæg til Arla Foods

Xergi, som Schouw & Co. ejer 50% af, skal nu levere sit hidtil største biogasanlæg med en samlet kapacitet på 16,5 millioner kubikmeter metan om året. Projektet har en samlet anlægssum på 235 millioner kroner og skal forsyne Arla Foods med grøn energi til produktionen af mælkepulver på mejeriet i Videbæk.

Xergi, der er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg, skal nu opføre et af Danmarks største biogasanlæg. Anlægget skal være i drift allerede om halvandet år og kan, når det står færdigt, behandle ikke mindre end 600.000 ton biomasse fortrinsvis fra landbruget.

Det nye biogasanlæg får navnet Nature Energy Videbæk og har en samlet anlægssum på 235 millioner kroner. Selskabet etableres med energiselskabet Nature Energy som hovedaktionær samt Arla Foods, Xergi og Leverandørforeningen Videbæk Biogas som mindretalsaktionærer. Xergis kontrakt lyder på knap 200 millioner kroner og en ejerandel på 10 procent:

- Projektudviklingen har været i gang i 5-6 år, og vi har været med i projekteringen helt fra starten. Vi er derfor meget glade for, at opførelsen af vores hidtil største anlæg nu kan igangsættes, siger adm. direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Grøn el og varme til produktion af mælkepulver
Anlægget skal forsyne Arla Foods’ store mejeriproduktion af mælkepulver i Videbæk med grøn el og varme fra biogassen. Biogasanlægget kommer til at bestå af fem biogasreaktorer på hver 9.500 kubikmeter, der tilsammen kan producere 16,5 millioner kubikmeter metan, som er den brændbare del af biogassen:

- Nature Energy Videbæk er det største anlæg, vi nogensinde har bygget i de 30 år, vi har eksisteret. Anlægget etableres med vores egenudviklede FLEXFEED®-teknologi, og grundprincipperne i anlægget beviser hver dag sit værd på en række store biogasanlæg i Storbritannien, Frankrig, USA og Danmark, forklarer Jørgen Ballermann og fortsætter: - Udover at være det største anlæg, vi har lavet, er anlægget også blandt de første, der etableres i tilknytning til en industriproduktion. I Danmark er der indtil videre kun ganske få anlæg, der leverer biogas direkte til industrien – og slet ikke i denne størrelse. Derfor håber vi, at projektet kan inspirere andre dele af industrien til at se på mulighederne for at producere og anvende biogas.

Uudtømmelig ressource
Hos Schouw & Co., der gennem en lang årrække har ejet 50 procent af Xergi, er der også begejstring dels over den konkrete ordre, dels over fremtidsperspektiverne:

- Vi ser en global megatrend, hvor affald i stigende grad ses som en ressource på lige fod med jomfruelige råstoffer. Her udgør biomasse fra både industri, landbrug og private husholdninger en nærmest utømmelig ressource, og vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at vi vil se en markant vækst inden for etablering af biogasanlæg i de kommende år, siger adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og fortsætter: - Vi ser den konkrete ordre som en klar blåstempling af Xergis teknologi og kunnen, og Arla Foods vil på denne måde uden tvivl komme til at virke som rollemodel for andre danske og europæiske industrivirksomheder.

Industriel symbiose
Ifølge Jørgen Ballermann og Jens Bjerg Sørensen er Nature Energy Videbæk et skoleeksempel på, hvordan industriel symbiose kan etableres. En del af biomassen skal nemlig leveres fra Arla Foods’ egen produktion. Hvert år vil 40.000 ton af restproduktet Perlac 14 blive afgasset i biogasanlægget. Samtidig vil der også komme mindre mængder restprodukter fra andre industrier. Den resterende del af de i alt 600.000 ton biomasse vil primært komme fra landbruget i form af blandt andet gylle og dybstrøelse. Derudover vil restbiomassen blive anvendt som gødning på marker omkring anlægget:

- Når gylle og dybstrøelse behandles i biogasanlægget, bliver næringsstofferne gjort væsentligt mere tilgængelige for planterne. Det betyder, at landmændene opnår en bedre udnyttelse af gødningsværdien i deres gylle, og samtidig får landbruget tilført nye næringsstoffer, der recirkuleres fra industrien. Dermed får landbruget en grønnere og mere miljøvenlig gødning, mens Arla får en grøn energileverance, slutter Jørgen Ballermann.

Fakta om Nature Energy Videbæk

  • Anlægget bygges ved landsbyen Trøstrup syd for Videbæk
  • Samlet anlægssum: 235 millioner kroner
  • Hovedaktionær: Nature Energy
  • Øvrige aktionærer: Arla, Leverandørforeningen Videbæk Biogas og Xergi
  • Gasproduktion: 16,5 millioner kubikmeter metan
  • Biogas består af cirka to tredjedele metan og en tredjedel CO2. Derfor angives gasproduktionen i metan, som er den del af gassen, der kan brænde
  • Biomasse: 600.000 ton biomasse behandles årligt
  • Reaktorkapacitet: 3 primære biogasreaktorer à 9.500 kubikmeter, 2 sekundære reaktorer à 9.500 kubikmeter
  • Forbehandling: Anlægget etableres med FLEXFEED®-teknologien, der er udviklet af Xergi

For yderligere information se venligst www.xergi.com

Del