Xergi og Naturgas Fyn i samarbejde om dansk biogas

15-04-2014

Energiselskabet Naturgas Fyn, der i løbet af sommeren igangsætter etableringen af en række nye biogasanlæg i Danmark, har udvalgt Xergi som leverandør af det første af de planlagte anlæg, som placeres i Holsted i Midtjylland. Valget sker efter en udbudsrunde og sikrer, at vi også herhjemme får gavn af Xergis internationale erfaring med opførelse af biogasanlæg. Værdien af Xergis opgave andrager mere end halvdelen af den samlede projektsum på ca. 200 mio. kr.

Naturgas Fyn forventer i løbet af sommeren at gå i gang med at opføre nye danske biogasanlæg flere steder i landet. Der er nu skrevet kontrakt om opførelse af det første anlæg i Holsted i Midtjylland, som er et partnerskab mellem Naturgas Fyn og leverandørforeningen Brørup-Holsted biogas A.m.b.a. Efter en udbudsrunde har Naturgas Fyn udvalgt danske Xergi, der har flere end 100 energianlæg i porteføljen, som leverandør af byggeriet, og Ole Hvelplund, der er adm. direktør i Naturgas Fyn ser frem til samarbejdet:

Naturgas Fyn er sammen med de lokale leverandører i gang med en væsentlig og nødvendig udbygning af den danske biogassektor. Vi har behov for, at de anlæg, der etableres nu, etableres smidigt og effektivt og fra starten fungerer teknisk optimalt, så vi sikrer os en stabil drift fra dag ét. Vi glæder os til at få biogassen på det danske naturgasnet og til samarbejdet med Xergi, der har erfaringen og ekspertisen på det tekniske område fra en række forskelligartede anlæg”.

Mangeårig erfaring fra Xergi

Xergi har i en årrække markeret sig ved flere internationale anlægsløsninger i f.eks. USA, Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Med aftalen med Naturgas Fyn bliver Xergi også en væsentlige leverandør til det danske marked. Og det glæder Jørgen Ballermann, direktør i Xergi:

Vi er meget stolte af det nye samarbejde med Naturgas Fyn og af at skulle deltage aktivt i opbygningen af en dansk biogasproduktion. Vi tilbyder bl.a. en teknologi, der gør det muligt at opnå en høj gasproduktion med mange forskellige typer husdyrgødning, organisk affald og anden biomasse på samme tid. Det tages der godt imod internationalt, fordi det sikrer stabilitet også på lang sigt. Det vil de danske anlæg med sikkerhed også drage fordel af.

Gennembrud på hjemmemarkedet for Xergi

Værdien af den opgave Xergi nu står for i Holsted andrager mere end halvdelen af anlæggets samlede projektsum på ca. 200 mio. kr. og kan være et vigtigt skridt videre ind på det danske marked for Xergi, der er ejet fifty/fifty af industrikonglomeratet Schouw & Co. og Hedeselskabet. Adm. direktør i Schouw & Co., Jens Bjerg Sørensen har da også meget positive forventninger til samarbejdet mellem Xergi og Naturgas Fyn.

I 2013 omsatte Xergi for godt 200 mio. kr., og i de seneste år har der været meget lav aktivitet på det danske hjemmemarked. Anlægget i Holsted har en værdi for Xergi på mere end 100 mio. kr. og markerer et gennembrud på det danske marked”, siger Jens Bjerg Sørensen. ”I de seneste år har vi fremtidssikret Xergi ved at opbygge en teknologi- og markedsplatform, og det er glædeligt at se, at effekten af det arbejde nu giver sig udslag i markante ordrer.”

For yderligere information, kontakt venligst:

Ole Hvelplund, adm. direktør i Naturgas Fyn, tlf.: 4018 7767
Jørgen Ballermann, adm. direktør i Xergi, tlf.: 2527 9436
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør i Schouw & Co.: tlf.: 8611 2222
Torben Pedersen, formand for Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a., tlf.: 4033 2569

Om Naturgas Fyn 

Naturgas Fyn A/S er landets tredjestørste naturgasselskab og vil som Danmarks nye nøgleaktør inden for biogasproduktion være en aktiv samarbejdspartner for landbruget og biogasproducenter, så Danmarks store biogaspotentiale kan realiseres fuldt ud.

Om Xergi

Xergi er en af de førende leverandører af biogasteknologi i Europa med mere end 100 energianlæg bag sig. Xergi er ejet fifty/fifty af Schouw & Co. og Hedeselskabet.

Om Brørup-Holsted Biogas

Brørup-Holsted Biogas er en landmandsejet leverandørforening, stiftet i 2008, der pt. tæller 40 medlemmer med i alt ca. 20.000 dyreenheder.

Del