Stor omsætningsvækst og milliardoverskud i Schouw & Co.

Schouw & Co. har mere end 12.000 aktionærer, og omkring 600 aktionærer og ledsagere deltog onsdag i virksomhedens generalforsamling i Tivoli Friheden, hvor de kunne konstatere, at selskabet opnåede en omsætning på 24 milliarder kroner og et overskud fra driften på over 2 milliarder kroner i 2021.

Det var en tilfreds ledelse for Schouw & Co., der onsdag den 20. april mødte en del af aktionærerne på den årlige generalforsamling i en af Aarhus’ største virksomheder. Omkring 600 personer deltog i generalforsamlingen, som blev holdt i Hermans i Tivoli Friheden, hvor Schouw & Co. bød på frokost og fortalte om årets gang i virksomheden. 

Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat, der ejer seks danske virksomheder med tilsammen næsten 11.000 medarbejdere. Schouw & Co. har eksisteret i ikke mindre end 144 år, og fra kontoret på Chr. Filtenborgs Plads over for Tangkrogen foretager Schouw & Co. langsigtede investeringer i førende virksomheder med henblik på at udvikle dem og gøre dem endnu stærkere. Det er Schouw & Co. lykkedes med gennem mange årtier, og 2021 var ingen undtagelse.

I 2021 omsatte Schouw & Co. for 24,2 milliarder kroner, og indtjeningen af den primære drift (før afskrivninger) var på 2,2 milliarder kroner. Alene i de seneste 5 år er omsætningen steget med 7 milliarder kroner. Af ledelsens beretning til aktionærerne fremgik det, at koncernen også forventer vækst i de kommende år, selvom den øjeblikkelige situation omkring Rusland og Ukraine giver en række udfordringer og øget usikkerhed.

– Vi er meget tilfredse med årets resultat og den udvikling, som Schouw & Co. er inde i. Koncernen arbejder hver eneste dag på at skabe gode resultater og sørge for fremdrift i de virksomheder, som vi ejer. Det tror jeg, at aktionærerne er glade for, og jeg ser altid frem til at møde dem på generalforsamlingen. Som bestyrelsesformand er jeg naturligvis også glad for at kunne præsentere et godt regnskab over for vores aktionærer, siger Jørn Ankær Thomsen, der efter 40 år i bestyrelsen og 32 år som formand for Schouw & Co. holdt sin sidste formandsberetning, da han har valgt at stoppe i bestyrelsen.

De seks virksomheder under Schouw & Co. har alle hovedkontor i Jylland. For eksempel har BioMar, der er en af verdens største producenter af kvalitetsfoder til industrialiseret fiske- og rejeopdræt, også hovedsæde i Aarhus. Schouw & Co. har næsten 11.000 medarbejdere og 60 fabrikker i 30 lande, og netop medarbejderne er i fokus, for et helt centralt element i strategien hos Schouw & Co. er troen på, at vækst sker ved at sætte mennesker først.

Vi arbejder hver dag for at skabe værdi for virksomhedens aktionærer og øvrige interessenter, og det gør vi bedst ved at skabe gode betingelser for ledelse og medarbejdere i de virksomheder, vi ejer. Vi er modige, velovervejede og visionære, og vi opnår gode resultater, fordi vi har en sund kultur i vores virksomheder, siger adm. direktør Jens Bjerg Sørensen fra Schouw & Co., og fortsætter:

– Vi følger løbende udviklingen på nye markeder og holder øje med teknologier, der kan understøtte udvikling og innovation og dermed gøre Schouw & Co. endnu stærkere. Vi foretager langsigtede investeringer, som er til glæde for både medarbejderne i de enkelte virksomheder og aktionærerne, der har tillid til, at vi også i de kommende mange år vil klare os godt.

Schouw & Co. vil også i 2022 foretage markante investeringer, der skal sikre høj og langsigtet indtjening.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  •          Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, Schouw & Co., tlf. +45 8611 2222

Yderligere oplysninger om Schouw & Co. kan indhentes på www.schouw.dk

Del