Schouw & Co. har solgt aktierne i Vestas for 612 mio. kr.

30/12 2013

Schouw & Co. har i perioden fra den 29. november til og med den 27. december 2013 afhændet koncernens samlede beholdning af aktier i Vestas Wind Systems A/S, bestående af 4.000.000 stk. aktier svarende til 1,96% af aktiekapitalen i selskabet. Salget har givet et kontant netto provenu på 612 mio. kr., og har derved yderligere styrket koncernens muligheder for at investere i fortsat vækst, ligesom provenuet naturligt vil indgå i vurderingen af koncernens samlede kapitalstruktur.

Beholdningen var en ikke-strategisk aktiepost, da medejerskabet af Vestas alene var historisk betinget. Schouw & Co. har været investor i vindmølleindustrien siden 1994, hvor selskabet blev aktionær i det daværende Micon. I 1997 var Schouw & Co. en af initiativtagerne til fusionen mellem Micon og det dengang børsnoterede Nordtank Energy Group, som skabte NEG Micon, og i årene herefter reducerede Schouw & Co. gradvist ejerandelen til 25%. I 2004 blev NEG Micon en del af Vestas, og ved den sammenlægning fik Schouw & Co. en ejerandel på 5% i den samlede virksomhed, som til gengæld blev verdens førende vindmølleproducent.

Engagementet i vindmølleindustrien har gennem årene været af stor betydning for Schouw & Co. Den samlede investering i vindmølleindustrien har udgjort 815 mio. kr., og den har givet et afkast på i alt 1.785 mio. kr. svarende til en årlig forrentning (IRR) på 27%. Investeringen har været en betydelig faktor i opbygningen af det nuværende Schouw & Co., hvor provenu fra salg af aktier har været anvendt til finansiering af andre investeringer som eksempelvis det attraktive køb af BioMar. Hele forløbet er således et godt eksempel på, hvorledes et aktivt og langsigtet ejerskab har skabt betydelige værdier og mulighed for udvikling af koncernen til glæde for alle aktionærer.

Del