Schouw & Co. 2013: Et enestående godt resultat efter skat

5/3 2014

Schouw & Co. har onsdag offentliggjort årsrapporten for 2013. Omsætningen blev 11,6 mia. kr., og resultat af primær drift (EBIT) blev 685 mio. kr., hvilket præcist svarer til toppen af det senest udmeldte forventningsinterval.

2013 blev et år med markante begivenheder i Schouw & Co. koncernen, og sammen med driftsresultater på et fortsat attraktivt niveau udmøntede det sig i et enestående godt resultat efter skat på 1.368 mio. kr. mod 498 mio. kr. i 2012.

Schouw & Co. er blevet mere fokuseret i 2013,” siger adm. direktør i Schouw & Co., Jens Bjerg Sørensen. ”Salget af Martin blev endeligt gennemført, og vi har lagt Grene sammen med hollandske Kramp og derved opnået 20% ejerskab i Europas absolut førende leverandør af reservedele og tilbehør til landbruget. Herudover har vi solgt vores aktier i den norske opdrætsvirksomhed Lerøy, afsluttet 20 års involvering i vindmølleindustrien ved at sælge vores aktier i Vestas og afhændet en ejendom.”

De markante begivenheder i 2013 har sammen med den positive pengestrøm fra driften medført, at den netto rentebærende gæld i Schouw & Co. er tæt på nul ved indgangen til 2014. Schouw & Co. har den ambition, at koncernens midler først og fremmest skal anvendes til lønsom vækst og ekspansion – både organisk og akkvisitivt.

I 2014 vil vi fastholde strategien og konsolidere konglomeratet Schouw & Co. Vi vil investere i vores virksomheder, så de hver især kan vokse lønsomt, og dermed udbygge deres førende positioner – og vi vil til stadighed være opmærksomme på mulighederne for at investere i nye aktiviteter, der kan bidrage til langsigtet værdiskabelse i Schouw & Co.,” udtaler Jens Bjerg Sørensen.

Link til aktionærmagasinet

Link til årsrapporten

Præsentation af regnskabet

Schouw & Co. præsenterer årsrapporten via internettet og afholder telefonkonference for analytikere, medier m.fl. ONSDAG DEN 5. MARTS KL. 13.00

Præsentationen kan følges over internettet via linket www.schouw.dk/meeting. Præsentationen vil efterfølgende kunne findes på Schouw & Co.'s hjemmeside www.schouw.dk. Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte telefon +45 32 71 47 68 og deltagerkode 62367270#.

 

Del