Opjustering af EBIT for 2015

I delårsrapporten for 3. kvartal 2015 offentliggjorde Schouw & Co. forventning om en konsolideret omsætning for hele 2015 i størrelsesordenen 12,3 mia. kr. med et EBIT i intervallet 730-785 mio. kr.

Udviklingen i 4. kvartal 2015 har imidlertid været bedre end forudset. Koncernens omsætning i årets sidste tre måneder har været ca. 250 mio. kr. højere end forventet, hvilket sammen med fortsat gunstige valutaforhold og råvarepriser har påvirket resultatet positivt. Dermed har årets resultat samlet set været påvirket usædvanligt positivt af gunstige valutaforhold og råvarepriser.

Årets EBIT er specielt blevet bedre end forventet i BioMar og i Fibertex Personal Care. Herudover har også Hydra-Grene realiseret et bedre resultat end forventet, mens Fibertex Nonwovens har realiseret et resultat i bunden af det forventede interval. På baggrund heraf forventer Schouw & Co. nu, at det endelige EBIT i 2015 vil blive opgjort til omkring 830 mio. kr.

Schouw & Co. offentliggør koncernens reviderede årsrapport for 2015 fredag den 4. marts 2016, hvor også forventningerne til 2016 præsenteres.

                        

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

Del