Kyllingemøg giver grøn energi og nye jobs i Nordirland

Xergi, der er Danmarks førende producent af biogasanlæg og 50% ejet af Schouw & Co., har netop modtaget den hidtil største ordre i virksomhedens historie på et nyt, stort biogasanlæg, der skal behandle store mængder kyllingemøg. Det giver både jobs, grøn energi og recirkulering af næringsstoffer til gavn for miljøet.

Det nye biogasanlæg fra Xergi kommer til at ligge ved den nordirske by Ballymena nord for Belfast, og vil producere 3 MW grøn elektricitet af op til 40.000 ton kyllingemøg om året. Elektriciteten, der vil blive solgt via elnettet, kommer til at dække ca. 4.000 husstande. Anlægget forventes at stå færdigt primo 2018 og skabe 11-12 nye permanente arbejdspladser i området. Projektet beløber sig til 23,3 mio. britiske pund og Xergis andel er på ca. 150 mio. kr.

Projektet er udviklet af Stream BioEnergy og bliver medfinansieret af The Foresight Group og Invest Northern Ireland. Desuden indgår Xergi som teknologileverandør også som aktionær i projektet.

”Anlægget omdanner kyllingemøget til biogas, som vil blive anvendt til at producere grøn elektricitet. Samtidig bliver næringsstofferne til et miljøvenligt gødningsprodukt, der kan fortrænge kunstgødning i det lokale landbrug,” fortæller administrerende direktør Jørgen Ballermann fra Xergi.

Forbedrer miljøet
Et af formålene med projektet er at håndtere kyllingemøget på en måde, der er skånsom for miljøet.

”Næringsstoffer som fosfor og kvælstof bliver meget lettere at optage for planterne ude i marken, når møget har været en tur gennem biogasanlægget. Dermed mindskes risikoen for, at næringsstofferne udvaskes fra markerne og belaster vandmiljøet,” forklarer Jørgen Ballermann.

Stort potentiale for fjerkræproducenter
På grund af en speciel sammensætning af næringsstoffer i kyllingemøg har det hidtil været nødvendigt at holde andelen af kyllingemøg i biogasanlæggene på et lavt niveau.

Som en af Europas førende virksomheder inden for udvikling af biogasteknologi har Xergi derfor skabt et koncept, der gør det muligt at producere gas på 100% kyllingemøg i et biogasanlæg. Konceptet omfatter knowhow og teknologi udviklet af Xergi.

”Anlægget i Ballymena er det andet anlæg, vi bygger til denne type produktion. Jeg er stolt over, at vi nu kan gøre det muligt for fjerkræproducenter at bidrage til en ganske betydelig produktion af både grøn gødning og vedvarende energi i form af biogas,” siger Jørgen Ballermann.

Hos Schouw & Co., der siden 2004 har ejet Xergi sammen med Hedeselskabet, er adm. direktør Jens Bjerg Sørensen meget tilfreds med ordren. ”Anlægget i Ballymena er en vigtig milepæl for Xergi, hvor vi ser effekten af flere års investering i knowhow, teknologi og markedsbearbejdning. Ordrer af denne størrelse skaber det rigtige fundament for fortsat lønsom vækst i Xergi,” udtaler Jens Bjerg Sørensen.

Om Xergi
Xergier blandt Europas førende leverandører af biogasanlæg. Ballymena projektet bliver Xergis ottende anlæg i UK – www.xergi.com

For yderligere information:

  • Jørgen Ballermann, adm. direktør, Xergi, jba@xergi.com, tel. +45 25 27 94 36
  • Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, Schouw & Co., schouw@schouw.dk, tel. +45 86 11 22 22
Del