GPV køber schweiziske CCS Group

GPV, Danmarks største EMS-virksomhed (Electronics Manufacturing Services), der er ejet af det danske industrikonglomerat Schouw & Co., køber den schweizisk baserede EMS-virksomhed CCS. Handlen vil øge GPV’s omsætning med 1,4 milliarder kroner (190 millioner euro) til ca. 2,6 milliarder kroner (350 millioner euro) og gøre virksomheden til en af de største EMS-virksomheder i Europa.

Med handlen skabes en stærk global EMS-aktør med godt 3.700 medarbejdere, produktionsfaciliteter i Asien, Europa samt Amerika og en samlet omsætning på ca. 2,6 milliarder kroner. CCS ejes på nuværende tidspunkt af en kapitalfond rådgivet af schweiziske Patrimonium.

Begge virksomheder har skabt gode resultater i de senere år. GPV’s omsætning steg i 2017 til knap 1,2 milliarder kroner med en EBITDA på ca. 100 millioner kroner. CCS er lidt større med en omsætning på 1,4 milliarder kroner i 2017 og en tilsvarende indtjening. CCS og GPV beskæftiger henholdsvis 2.300 og 1.400 medarbejdere og opererer begge inden for EMS-segmentet med elektronik, mekatronik, finmekanik og kabelproduktion som deres primære forretningsområder.

GPV’s adm. direktør, Bo Lybæk, forklarer: – I begyndelsen af 2018 offentliggjorde vi en ny og ambitiøs vækstplan for GPV med et omsætningsmål på 2,5 milliarder kroner inden år 2022. Tingene har udviklet sig hurtigere end forventet, og vi har nu underskrevet en aftale om erhvervelse af CCS, der gør det muligt for os både at opfylde vores strategiske ambition og at skabe en førende EMS-virksomhed inden for elektronik med fokus på box-build og mekatronik-produkter.

Vi er meget glade for at blive en del af GPV, som vi kender som dygtige og professionelle kolleger i branchen, lyder det fra CCS Groups adm. direktør, Thomas Kaiser, der fortsætter: Samtidig er det meget vigtigt for os, at GPV’s ejer, Schouw & Co., er kendt for sin strategiske og langsigtede måde at arbejde på, og at virksomheden har den økonomiske styrke til at investere i vækst og yderligere udvikling af vores virksomhed.

En stærkere samlet EMS-koncern inden for high-mix/low-volume (HMLV)-segmentet

GPV og CCS har begge med stor succes serviceret HMLV-segmentet inden for EMS-markedet. De to virksomheder tilbyder kunderne såvel elektroniske delløsninger som færdige produkter (box-build) i både små og mellemstore serier, og efterspørgslen efter denne type elektronikleverandør er stigende.

– GPV og CCS ligner hinanden på en række områder. Vi udmærker os begge inden for service excellence og har et fleksibelt produktionsapparat, hvilket gør os til en stærk samarbejdspartner, når det gælder levering af de små og mellemstore serier, som vores kunder efterspørger. Vi ser et stort potentiale i fortsat at fokusere på HMLV-segmentet, lyder det fra GPV’s adm. direktør, Bo Lybæk.

– Sammen skaber vi en på alle måder stærkere EMS-koncern: CCS har sin egen afdeling for produktdesign og udvikling samt kabelproduktion med speciale i kabelkonfektionering. GPV har på den anden side en stor afdeling inden for testudvikling samt egen mekanikproduktion og er repræsenteret i Amerika. Den samlede organisation vil derfor stå stærkere i værdikæden på både GPV og CCS’ markeder.

I dag har hovedparten af GPV’s kunder hovedkontor i Nordeuropa, mens størstedelen af CCS’ kunder har deres hovedkontor i den tysktalende del af Europa. GPV har produktionsfaciliteter i Danmark, Mexico og Thailand, mens CCS har produktionsfaciliteter i Schweiz, Tyskland, Østrig, Slovakiet, Sri Lanka og Kina. GPV har gennem længere tid haft et strategisk mål om at etablere et Best Cost-setup for sine aktiviteter i Europa, og GPV og CCS komplementerer hinanden perfekt på tre kontinenter og i de vigtigste Best Cost-regioner.

Hovedsæde i Danmark

GPV vil være det fortsættende selskab i den nye store EMS-koncern og vil have hovedsæde i Danmark. CCS’ kunder vil fremover stadig blive betjent fra CCS’ nuværende kontorer og af CCS’ medarbejdere i bl.a. Schweiz, Tyskland og Østrig, og tanken er, at de to virksomheder sammen skal vokse sig endnu stærkere.

– Der er ingen tvivl om, at størrelsen betyder noget. Vores indkøbsvolumen og produktionskapacitet bliver fordoblet, og sammen vil vi stå endnu stærkere på markedet. Vi vil have den fornødne styrke og kapacitet til at påtage os flere opgaver fra den samlede kundekreds, pointerer Bo Lybæk, der fortsætter som adm. koncerndirektør for den nye organisation, mens Thomas Kaiser fortsat vil stå i spidsen for CCS med ansvar for virksomhedens integration i den nye koncern.

Stor vilje til investering i vækst

Hos Schouw & Co. i Aarhus er der også stor tilfredshed med aftalen om overtagelse af CCS. Et aktivt ejerskab og en stor vilje til at investere i vækst har vist sig at være den helt rigtige formel for Schouw og Co.’s portefølje af virksomheder, ikke mindst GPV.

– Siden overtagelsen af GPV den 1. april 2016 har vi løbende investeret i vækst af virksomheden. I begyndelsen af 2017 etablerede GPV produktionsfaciliteter i Mexico, og senere samme år overtog GPV den danske elektronikvirksomhed BHE. Siden da har GPV investeret i kapacitetsudvidelse på alle sine fabrikker, og virksomheden er for øjeblikket i gang med en udvidelse af fabrikken i Thailand, et projekt der forventes afsluttet i løbet af 2020. Stordriftsfordele er helt afgørende for mange af vores virksomheder, og det gælder ikke mindst en EMS-virksomhed som GPV, forklarer Schouw og Co.’s adm. direktør, Jens Bjerg Sørensen.

Overtagelsen af CCS forventes afsluttet inden udgangen af 2018. Det betyder, at købet forventes at have fuld virkning fra og med 2019.

 

Om GPV

GPV blev grundlagt i 1961 og er i dag Danmarks største elektronikproducent. GPV er en kundedrevet EMS-virksomhed (Electronics Manufacturing Services), der leverer avancerede elektronikløsninger og mekatronik til kunder over hele verden. GPV har hovedsæde i Danmark og produktionsfaciliteter i Danmark (Tarm og Aars), Thailand (Bangkok) og Mexico (Guadalajara). I 2017 havde GPV en omsætning på 1,2 milliarder kroner, og virksomheden har ca. 1.400 medarbejdere, heraf 85% i Thailand og Mexico. Siden 1. april 2016 har GPV været en del af det danske industrikonglomerat Schouw & Co. www.gpv-group.com og www.schouw.dk.

 

Om CCS Group

CCS Group blev grundlagt i Schweiz i 1985 under navnet Formatest AG. CCS Group har specialiseret sig i elektronik, kabelproduktion og systemintegration. Virksomheden har hovedsæde i den schweiziske by Lachen og produktionsfaciliteter i Schweiz, Tyskland, Østrig, Slovakiet, Sri Lanka og Kina. I 2017 havde CCS Group en omsætning på 1,4 milliarder kroner, og virksomheden har ca. 2.300 medarbejdere, heraf ca. 50% i Europa og resten i Sri Lanka og Kina. CCS ejes p.t. af en kapitalfond rådgivet af schweiziske Patrimonium. www.ccsedms.com og www.patrimonium.ch.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen, Schouw & Co., tlf. +45 8611 2222
  • Adm. direktør Bo Lybæk, GPV International, direkte tlf. +45 2128 8797

 

Del