GPV etablerer produktion i Mexico

Den danske elektronikproducent GPV i Tarm, som er ejet af Schouw & Co., etablerer nu en fullsize produktion i Mexico. Det sker for at servicere et voksende antal kunder på det amerikanske marked. Herved er GPVs produktionsportefølje komplet med fabrikker i både Europa, Asien og Americas.

 Danmarks største EMS-producent (Electronic Manufacturing Services) GPV, som tidligere på året blev købt af Schouw & Co., starter nu egen produktion på 5.000 kvadratmeter i millionbyen Guadalajara i Mexico. Det sker for at styrke GPVs muligheder på det nordamerikanske marked, der lige nu er i høj vækst, samt det mellemamerikanske marked, hvor specielt industrien i Mexico er i god fremdrift:

 - Vi har de sidste 4-5 år fokuseret målrettet på at få fodfæste på det amerikanske marked. Det er i høj grad lykkes, og nu tager vi så næste skridt med etablering af lokal produktion. Herved opnår vi en række fordele – ikke mindst logistikmæssigt, kulturelt og signalmæssigt, siger adm. direktør Bo Lybæk fra GPV og fortsætter: - At vi nu kan producere inden for de tre betydelige tidszoner, dvs. Asien, Europa og Amerika, betyder samtidig, at vi samlet set bedre kan servicere de førende globale OEM-kunder.

 Bo Lybæk og hans medarbejdere er allerede langt i planlægningen og forventer at kunne levere de første produkter ud af Mexico i slutningen af 2016. Fra begyndelsen etableres en fuld SMT-produktionslinje (SMT står for Surface Mount Technology og betyder overflademontering af elektronikkomponenter på en printplade), og i løbet af 18 måneder forventes endnu en SMT-linje at blive sat i drift. Produktionen etableres i Mexicos næststørste by Guadalajara, som har 4,3 millioner indbyggere og er hovedstad i staten Jalisco. Byen har blandt andet seks universiteter og er de seneste år blevet kendt som Mexicos Electronics High Tech Valley. Frem mod 2020 forventer Bo Lybæk således at have i omegnen af 300 medarbejdere ansat i Mexico.

 - Vi har været meget grundige i vores forberedelser og har blandt andet besøgt lokale universiteter for ved selvsyn at konstatere, at uddannelsesniveauet i Guadalajara er meget højt. Og nu, hvor bestyrelsen har givet grønt lys, er der således ikke langt fra beslutning til handling. Vi har kunderne, og vi har en god lokation, og så har vi sat én af vores mest erfarne medarbejdere for bordenden, fortsætter han.


Aktivt ejerskab

Bestyrelsens beslutning om etablering i Mexico kommer umiddelbart efter, at ejerskabet af GPV overgik til det danske industrikonglomerat Schouw & Co. i Aarhus. Her er adm. direktør Jens Bjerg Sørensen glad for at kunne være med til at trykke på den knap, der danner basis for yderligere indfrielse af virksomhedens potentialer:

- Der er ingen tvivl om, at GPV har et stort potentiale. Det er det, vi har købt ind på, og det er det, vi nu kan være med til at indfri. Vi driver vores virksomheder via aktivt ejerskab og har både den nødvendige industri- og udviklingsmæssige knowhow samt kapital og vilje til at føre planerne ud i livet, forklarer han.


Mekatronik til en voksende OEM-industri

GPVs speciale ligger inden for produktion af mekatronik, dvs. kombinationen af elektronik og mekanik. Her har GPV en konkurrencefordel, idet mange producenter er enten rene elektronik- eller mekanikvirksomheder. Samtidig har GPV opbygget en niche inden for specialløsninger i små og mellemstore serier med en høj grad af fleksibilitet. Det kan være både elektroniske delløsninger og færdige produkter (box-build), og i alt har GPV cirka 5.500 forskellige typer elektronikprodukter, der løbende produceres til omkring 300 kunder.

Kundemassen består fortrinsvis af OEM’er inden for cleantech, instrumenter & industri, medico samt marine & forsvarsindustri, og det er det amerikanske marked, der præsterer størst vækst netop nu:

 - Timingen er god af flere grunde. Dels er OEM’erne for alvor ved at rejse sig fra krisen, dels står vores styrker inden for Internet of Things og Big Data i centrum af den udvikling, hvor OEM’erne gerne vil skabe added value. Vi understøtter en trend, hvor OEM’erne i stigende grad koncentrerer sig om core business og derfor indleder strategiske samarbejder med EMS-producenter om udvikling og produktion af delkomponenter, pointerer Bo Lybæk videre.

GPV omsatte sidste år for cirka 850 millioner kroner og beskæftiger i dag godt 1.100 medarbejdere i Tarm og Aars i Danmark samt i Bangkok i Thailand.

 
For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, Schouw & Co., tlf. +45 8611 2222
  • Bo Lybæk, adm. direktør, GPV, tlf. dir. +45 2128 8797
Del