Delårsrapport for 3. kvartal 2022

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2022; Et stærkt kvartal med stor omsætningsfremgang drevet af højere salgspriser, som nu i højere grad afspejler de kraftigt øgede omkostninger. Fremgang i resultat trods markant forøgede energiomkostninger i kvartalet.

Hovedpunkter

  • 33% vækst i omsætning foranlediget af øgede salgspriser
  • Fremgang i resultat trods markant forøgede energiomkostninger i kvartalet
  • Forventning om omsætningsfremgang som følge af konsolideringen af Enics
  • Resultatforventningen fastholdes inden for den tidligere forventning

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”Vi befinder os i en usædvanlig tid, hvor ressourcer som materialer, fragtkapacitet og energi er knappe og efterspørgslen høj. Vi ser vigtigheden i at have et meget tæt samarbejde med vores partnere på både leverandør- og kundesiden, og det er en fordel at være ekstra forandringsparat og fleksibel.

Vores virksomheder har i stor udstrækning formået at tilpasse sig udfordringerne med de globale forsyningskæder og de markant øgede omkostninger. Der er ydet en stor indsats for at sikre fortsat høj produktionseffektivitet og opnå omkostningskompensation i den nuværende situation. Det er samtidig meget tilfredsstillende, at koncernen samlet set fortsat oplever god efterspørgsel.” 

Onlinepræsentation på engelsk i forbindelse med regnskabet

  • Torsdag den 10. november 2022 kl. 15:30

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/CC2022

Delårsrapporten kan læses i sin helhed her.

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

 

Del