Delårsrapport for 3. kvartal 2020

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2020; stærkt 3. kvartal med fremgang i omsætning og EBITDA. Succesfuld udnyttelse af opståede forretnings­muligheder, styrket positiv pengestrøm fra drift og markant gældsnedbringelse. Vækst og udvikling prioriteres fortsat højt.

Hovedpunkter

  • Stærkt 3. kvartal med fremgang i omsætning og EBITDA
  • Styrket positiv pengestrøm fra drift og markant gældsnedbringelse
  • Koncernens diversificering afbøder konsekvenserne af coronavirus
  • Vækst og udvikling prioriteres fortsat højt
  • Øgede forventninger til omsætning og EBITDA for hele året

 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler 

”Også i 3. kvartal ser vi de positive effekter af den aktivitets- og risikospredning, der er i konglomeratet Schouw & Co. På trods af de fortsatte globale usikkerheder som følge af corona-situationen har vi for første gang i et kvartal en omsætning over 6 mia. kr., ligesom vi også leverer det bedste kvartalsvise EBITDA nogensinde.

Schouw & Co. er godt positioneret, og vores virksomheder har vist både tilpasningsevne og modstandskraft over for konjunkturudsving. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu forventer et EBITDA for 2020, der er højere end det, vi havde forestillet os ved årets indgang.”

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet 

  • Torsdag den 5. november 2020 kl. 15:30
  • Telefonnummer til deltagere (pin ikke nødvendig): DK: +45 78150109, UK: +44 3333009035, US: +18335268383

 

Aktieselskabet Schouw & Co. 

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

Delårsrapporten kan læses i sin helhed her.

Del