Delårsrapport for 3. kvartal 2018

Schouw & Co. har mandag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2018. Omsætningen steg med 4% og resultatforventningerne indsnævres.  

Hovedpunkter

  • Schouw & Co. fik et 3. kvartal med 4% omsætningsfremgang til 5.034 mio. kr. 
  • EBITDA-resultat blev på 445 mio. kr. mod 483 mio. kr. året før. 
  • Forventningen til årets EBITDA præciseres til intervallet 1.580-1.650 mio. kr. (ekskl. CCS købsomkostninger), mens resultatandel fra associerede virksomheder og joint ventures øges.
  • Køb af EMS-virksomheden CCS og salg af biogasvirksomheden Xergi efter kvartalets udløb.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

”For Schouw & Co. koncernen vil fokus i de kommende kvartaler især være rettet mod optimering af de eksisterende aktiviteter. Det gælder udnyttelse af produktionsapparat og styrkelse af effektivitet, tilpasning af produktudbud og serviceydelser til den aktuelle efterspørgsel, og i særdeleshed optimering af kapitalanvendelsen, herunder specielt bindingen i arbejdskapital.

Som et led i den fortsatte strømlining af Schouw & Co. har vi på det seneste gennemført en række aktiviteter. GPV har indgået aftale om køb af schweiziske CCS, og bliver dermed en ledende og stærk europæisk EMS-virksomhed. Derudover har vi solgt vores ejerandel i Xergi til virksomhedens største kunde, og vi forventer at afhænde den tidligere Martin fabrik i Frederikshavn, ligesom vi er trådt ud af ventureaktiviteter og har fokuseret vores investering i forskerparker i Aarhus."

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

  • Mandag den 12. november 2018 kl. 15:30
  • Telefonnummer til deltagere: DK: +4535445583 // UK: +442031940544 // SE: +46856642661 // US: +18552692604


Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

Rapporten kan læses i sin helhed her.

Del