Delårsrapport for 3. kvartal 2017

Schouw & Co. har mandag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2017. Omsætningen steg med 12%, mens EBIT blev forbedret med 3%. Forventningen til et samlet EBIT for helåret er uændret i intervallet 1.065-1.135 mio. kr.

Hovedpunkter

  • Schouw & Co. fik et 3. kvartal med 12% omsætningsfremgang til 4.835 mio. kr.
  • Resultat af primær drift (EBIT) steg med 3% til 362 mio. kr.
  • Årets tilkøb bidrog i 3. kvartal med 7% vækst til omsætningen og 8% til EBIT
  • Pengestrøm fra drift forbedret med 327 mio. kr. til 689 mio. kr.
  • Vigtige kapacitetsudvidende investeringer i Norge og Malaysia er færdiggjort
  • BioMar har gennemført købet af Alimentsa, som nu indgår nu i konsolideringen
  • Schouw & Co. forventer nu at realisere en omsætning i 2017 på ca. 16,9 mia. kr.
  • Koncernen forventer uændret et samlet EBIT i intervallet 1.065-1.135 mio. kr.

 
Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

I Schouw & Co. har vi løbende fokus på at fremtidssikre vores virksomheders strategiske platform, og vi investerer i kapacitet, innovation og udvikling af organisationerne med et langsigtet udsyn. Vi har i de seneste år investeret betydeligt i opkøb, ekspansion og udvidelser og er derfor stærkt positioneret til fremtiden.

Vores virksomheder opererer i konkurrenceprægede vækstmarkeder, hvor den tilgængelige kapacitet i markedet naturligt varierer over tid. I den nære fremtid er der tegn på overkapacitet med en deraf følgende skærpet konkurrence og betydeligt pres på priser og betingelser. Vi er dog overbeviste om, at de langsigtede perspektiver er intakte, og at investeringerne i fremtidssikring i alle vores virksomheder giver solide muligheder for langsigtet lønsom vækst.”


Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

  • Mandag den 13. november 2017 kl. 15:30
  • Telefon +45 3272 3010, deltagerkode 2766569#


Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.


Delårsrapporten kan læses i sin helhed her.

Del