Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapporten for 3. kvartal 2015. Omsætningen og EBIT var på niveau som i 3. kvartal 2014, men pengestøm fra drift var 353 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Forventningerne til årets EBIT opjusteres med ca. 10%.


Hovedpunkter

  • Driften i Schouw & Co. koncernens virksomheder blev i 3. kvartal på samme niveau, som i det stærke 3. kvartal 2014.
  • Den konsoliderede omsætning blev uændret 3,6 mia. kr.
  • Resultat af primær drift blev uændret et EBIT på 269 mio. kr. 
  • Cash flow fra drift blev øget med 353 mio. kr. til 396 mio. kr.
  • Nedskrivninger af værdipapirer i BioMar øger finansielle omkostninger med 43 mio. kr.
  • Fibertex Personal Care og Hydra-Grene øger forventningerne til årets EBIT.
  • Schouw & Co. øger årets resultatforventning til et EBIT i intervallet 730-785 mio. kr. mod tidligere forventet 650-730 mio. kr.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler 

Schouw & Co. har i tredje kvartal 2015 kunnet fastholde det solide niveau for omsætning og indtjening, som vi realiserede i samme periode i 2014. Vores virksomheder oplever fortsat hård konkurrence, men en kombination af et højt aktivitetsniveau og medvind fra råvare- og valutamarkederne medfører, at vi kan øge forventningen til årets EBIT med ca. 10%.

Pengestrømmene fra driften er stærkt forbedret, og vi har i de seneste 12 måneder nedbragt vores netto rentebærende gæld med mere end 350 mio. kr., selv om vi har købt virksomheder til, har investeret og opbygget ny kapacitet, og har udbetalt det højeste udbytte i Schouw & Co.’s historie.

Schouw & Co. står fortsat med en stærk finansiel position og er klar til at agere, når og hvis de rette muligheder for attraktive opkøb opstår. Vi har uændrede høje ambitioner om at skabe yderligere lønsom vækst.”

Download rapporten her


Telefonkonference i forbindelse med regnskabet
Torsdag den 5. november 2015 kl. 15:30
Telefon +45 80 25 01 87, deltagerkode 87131031#


Eventuelle spørgsmål bedes rettet til
Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen
Telefon +45 86 11 22 22 eller email schouw@schouw.dk

Del