Delårsrapport for 3. kvartal 2014

3/11 2014

Schouw & Co. har mandag offentliggjort delårsrapporten for 3. kvartal 2014. Resultat af primær drift (EBIT) steg med 10% til 270 mio. kr. på trods af fald i omsætningen på 2% til 3,6 mia. kr. Resultatforventningen til helåret øges.

Hovedpunkter

  • Schouw & Co. fik samlet set et godt 3. kvartal 2014.
  • Aktiviteten steg, men omsætningen faldt 2% til 3.618 mio. kr. grundet fald i råvarepriser.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret med 10% til 270 mio. kr.
  • Alle virksomheder har haft omsætningsfremgang, undtagen BioMar, som har haft omsætningstilbagegang grundet lavere råvarepriser.
  • Alle virksomheder har realiseret fremgang i EBIT.
  • Den associerede virksomhed Kramp har realiseret fremgang i omsætning og EBIT.
  • BioMar og Fibertex Nonwovens øger forventningen til årets EBIT.
  • Schouw & Co. fastholder forventningen til en omsætning i 2014 på 11,5-12,0 mia. kr., mens resultatforventningen opjusteres til et EBIT i intervallet 625-675 mio. kr. mod tidligere forventet 570-665 mio. kr.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

På trods af en relativt beskeden fremgang i aktiviteten steg det samlede EBIT i Schouw & Co. med næsten 10% i kvartalet i forhold til 2013. Jeg er meget tilfreds med, at fremgangen fra årets begyndelse også er fortsat i tredje kvartal.

I alle vores virksomheder arbejdes der med initiativer til vækst og marginforbedringer, og udviklingen understreger, at der er effekt heraf på såvel kort som længere sigt. En direkte konsekvens er således også en opjustering af forventningerne til årets indtjening for anden gang i år.

Akkvisitiv vækst står højt på vores agenda, og efter kvartalets afslutning har vi kunnet annoncere to mindre opkøb. Fibertex Nonwovens har opnået en strategisk vigtig indgang på det nordamerikanske marked, og Fibertex Personal Care har investeret i printteknologi, der gør det muligt at tilbyde kunderne værdiskabende services ud over kerneproduktet.

Download rapporten

Præsentation af regnskabet

Der afholdes telefonkonference for analytikere, medier m.fl. på telefon +45 32 71 47 68, deltagerkode 98512630#

MANDAG DEN 3. NOVEMBER 2014 KL. 15.30

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Del