Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2017. Omsætningen steg med 29%, mens EBIT steg med 14%. Forventningen til EBIT for helåret øges til intervallet 1.065-1-135 mio. kr. som følge af købet af Borg Automotive.

Hovedpunkter

  • 1. kvartal gav Schouw & Co. koncernen en god begyndelse på 2017
  • Den konsoliderede omsætning steg med 29% til 3.584 mio. kr.
  • Resultat af primær drift (EBIT) steg med 14% til 178 mio. kr.
  • Den organiske vækst udgjorde 20% i omsætning og 3% i EBIT
  • Alle virksomhederne fastholder forventningerne til omsætning og EBIT
  • Tilkøbte Borg Automotive indregnes i forventningerne fra 1. april
  • Schouw & Co. forventer således nu at realisere en omsætning for hele 2017 på ca. 16,4 mia. kr. med et EBIT i intervallet 1.065-1.135 mio. kr.


Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

Overordnet set har begyndelsen på 2017 været god, og vi har som forventet haft et meget  tilfredsstillende 1. kvartal med en betydelig vækst i både omsætning og driftsresultat.

Vi oplever vedvarende intens konkurrence for alle koncernens virksomheder. Der skal arbejdes hårdt for at vinde nye kontrakter og ordrer samt at få nødvendig kompensation for stigende råvarepriser. Alle virksomheder står dog godt positioneret i markedet og har hver især en række initiativer i gang for at fastholde et attraktivt langsigtet indtjeningsniveau.

I slutningen af kvartalet lykkedes det at indgå en aftale om køb af Borg Automotive, der bliver et nyt ben i vores portefølje inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi tror på, at købet vil være værdiskabende på både kort og lang sigt. Som følge af, at vi fremover kan indregne Borg Automotive i Schouw & Co. hæver vi forventningerne til året.”

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

  •            Torsdag den 4. maj 2017 kl. 15:30
  •            Telefon +45 3272 3010, deltagerkode 2989385#

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

For adgang til delårsrapporten se venligst her.

Del