Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Schouw & Co. har tirsdag offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2016. Omsætningen svarer til niveauet for 2015, mens EBIT steg med 3%. Forventningen til EBIT for helåret opjusteres marginalt.

 

Hovedpunkter 

  • Virksomhederne i Schouw & Co. koncernen fik samlet set en god begyndelse på 2016. Den konsoliderede omsætning blev på 2.776 mio. kr. svarende til niveauet året før, og resultat af primært drift (EBIT) steg med 3% til 157 mio. kr.
  • BioMar reducerer omsætningsforventningen, men fastholder forventningen til årets EBIT. Fibertex Personal Care øger forventningen til årets EBIT. Alle øvrige virksomheder fastholder forventningerne til årets omsætning og EBIT.
  • Købet af GPV er gennemført pr. 1. april 2016, hvorfor omsætning og resultat herfra indgår for resten af året.
  • Schouw & Co. forventer at realisere en omsætning på ca. 14,1 mia. kr. Resultatforventningen er nu et EBIT i intervallet 810-900 mio. kr. GPV indgår nu med et EBIT på 40 mio. kr. og Fibertex Personal Care opjusteres med 10 mio. kr.

 

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler 

Første kvartal 2016 har været endnu et godt kvartal for Schouw & Co. Omsætningsudviklingen har ganske vist været flad, men EBIT er øget med 3% til det højeste niveau for et første kvartal i virksomhedens historie. Fremgangen skyldes primært effekt fra investeringer og opkøb samt god effektivitet og kapacitetsudnyttelse. 

I kvartalet ser vi fuld effekt af købet af Specma, der nu er en konsolideret del af vores hydraulik-aktiviteter. Fra andet kvartal vil også GPV blive en del af Schouw & Co., og vi er allerede godt i gang med at integrere virksomheden. Vores fokus ligger på at kunne realisere de vækst- og udviklingsplaner, vi har for virksomhederne, og vi føler os overbeviste om, at vi med opkøbene af Specma og GPV har taget vigtige skridt i retning af fortsat langsigtet lønsom udvikling af Schouw & Co. 

Første kvartal er lavsæson i Schouw & Co., men den gode resultatmæssige begyndelse på året betyder, at vi kan hæve forventningerne til årets EBIT marginalt. Schouw & Co. er fortsat i en meget komfortabel finansiel situation, og står godt rustet til at kunne agere på de muligheder og udfordringer, der måtte opstå.


Download rapporten her.

Telefonkonference i forbindelse med regnskabet 

  • Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 15:30
  • Telefon +45 3272 9274, deltagerkode 420949#

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Del