Delårsrapport for 1. kvartal 2014

6/5 2014

Schouw & Co. har tirsdag offentliggjort delårsrapporten for 1. kvartal 2014. Omsætningen blev 2,4 mia. kr. og resultat af primær drift (EBIT) steg til 99 mio. kr. Forventningerne til helåret fastholdes uændrede.

Hovedpunkter

  • Schouw & Co. koncernens virksomheder fik samlet set en god start på året, og omsætningen steg med 5% til 2.405 mio. kr.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret med 44 mio. kr. til 99 mio. kr.
  • BioMar, Fibertex Nonwovens og Hydra-Grene har alle realiseret fremgang i omsætning og EBIT.
  • Fibertex Personal Care har realiseret omsætningsmæssig fremgang, men tilbagegang i EBIT.
  • Den associerede virksomhed Kramp har realiseret fremgang i omsætning og EBIT.
  • Forventningerne til 2014 fastholdes. Schouw & Co. forventer således uændret at realisere en konsolideret omsætning i 2014 på 11,5-12,0 mia. kr. og et EBIT i intervallet 535-660 mio. kr.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

Gode klimatiske forhold og en attraktiv udvikling på de fleste af vores virksomheders markeder er hovedårsagerne til, at Schouw & Co. har fået en god start på 2014.

Alle vores virksomheder har øget omsætningen i kvartalet, og vi ser generelt en stigende aktivitet på alle de væsentligste markeder. Konkurrencen er fortsat intens, og da 1. kvartal traditionelt er det mindste kvartal for Schouw & Co., fastholder vi forventningerne til omsætningen og EBIT i 2014.

Nettogælden i Schouw & Co. er nul, hvilket giver os gode muligheder for at udnytte de stærke markedspositioner, vi igennem en årrække har bygget op i vores virksomheder. Vi fokuserer på fortsat vækst og udvikling og ser attraktive muligheder for investering i organisk vækst.

Virksomhedsopkøb er fortsat på vores agenda. Vi stiller ambitiøse krav til lønsomhed og potentiale, men vi er klar til at agere, når de rette muligheder opstår.

Hent rapporten her.

Præsentation af regnskabet

Der afholdes telefonkonference for analytikere, medier m.fl. på telefon +45 32 71 47 68 med deltagerkode 85783328# TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 KL. 15.30.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Del