Delårsrapport for 1. halvår 2017

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 1. halvår 2017. Omsætningen steg med 25%, mens EBIT blev forbedret med 12%. Forventningen til et samlet EBIT for helåret er uændret i intervallet 1.065-1.135 mio. kr.


Hovedpunkter

 • Schouw & Co. koncernen fik et godt 1. halvår 2017 med markant ekspansion
 • Den konsoliderede omsætning steg med 25% til 7.706 mio. kr.
 • Resultat af primær drift (EBIT) steg med 12% til 417 mio. kr.
 • Den organiske vækst udgjorde 17% i omsætning og 6% i EBIT
 • Tilkøb af virksomhederne BHE, Borg Automotive og Alimentsa
 • Massive investeringer i kapacitetsudvidende materielle aktiver
 • Alle virksomheder fastholder eller øger forventningen til omsætning og EBIT
 • Schouw & Co. forventer nu at realisere en omsætning i 2017 på ca. 16,7 mia. kr.
 • Koncernen forventer uændret et samlet EBIT i intervallet 1.065-1.135 mio. kr.


Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

Der er fortsat positivt momentum på de fleste af vores virksomheders markeder med god efterspørgsel og ordreindgang. Det betyder dog ikke, at den hårde konkurrence er aftaget, og overalt skal der kæmpes hårdt for at sikre både volumen og markedsandele.

Det er kendetegnende for vores virksomheder, at de alle gennemgår en transformation from volume to value. Effektiv produktion i stor skala er fortsat en hjørnesten i vores forretningsmodel, men øget fokus på innovation og fuldserviceløsninger er vigtige for at sikre stærk konkurrenceevne og langsigtet indtjening. I Schouw & Co. allokerer vi betydelige ressourcer til en fremtidssikring af den strategiske platform. Vi har igennem de seneste kvartaler også investeret betydeligt i ekspansion og udvidelser, både i organisk vækst og opkøb, og koncernens virksomheder står godt rustet til fremtidens udfordringer.”


Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

 • Torsdag den 17. august 2017 kl. 15:30
 • Telefon +45 3272 3010, deltagerkode 3745409#


Aktieselskabet Schouw & Co.

 • Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
 • Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.


For adgang til delårsrapporten se venligst her.

Del