Delårsrapport for 1. halvår 2014

14-08-2014

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapporten for 1. halvår 2014. Omsætningen blev 5,1 mia. kr. og resultat af primær drift (EBIT) steg med 32% til 239 mio. kr. Forventningerne til helåret skærpes.

Hovedpunkter

  • Schouw & Co. fik samlet set et godt 1. halvår. Omsætningen steg med 2% til 5.064 mio. kr.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev forbedret med 58 mio. kr. til 239 mio. kr.
  • BioMar, Fibertex Nonwovens og Hydra-Grene har alle realiseret fremgang i omsætning og EBIT.
  • Fibertex Personal Care har realiseret omsætningsmæssig fremgang, men tilbagegang i EBIT.
  • Den associerede virksomhed Kramp har realiseret fremgang i omsætning og EBIT.
  • Schouw & Co. fastholder forventningen til en konsolideret omsætning i 2014 på 11,5-12,0 mia. kr., mens resultatforventningen øges til et EBIT i intervallet 570-665 mio. kr. mod tidligere 535-660 mio. kr.

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler:

"1. halvår 2014 viste som helhed en meget tilfredsstillende udvikling for Schouw & Co.

Faldende råvarepriser har medført lavere salgspriser, og med negativ valutakurseffekt steg omsætningen kun beskedent med 2% i forhold til 1. halvår 2013. Resultat af primært drift blev derimod øget med 32%, og understreger den stærke indtjeningsevne, der er i vores virksomheder.

Vi har i halvåret netto udbetalt udbytte og købt egne aktier tilbage for 211 mio. kr., og Schouw & Co. er fortsat i en meget attraktiv finansiel situation med en netto rentebærende gæld tæt på nul.

Fortsat udvikling af alle vores virksomheder er øverst på agendaen, og fokus er især på vækst og ekspansion. Usikkerheden omkring fremtiden er blevet mindre og forventningerne til årets EBIT skærpes.

Hent hele rapporten her.

Præsentation af regnskabet

Der afholdes telefonkonference for analytikere, medier m.fl. på telefon +45 32 71 47 68 med deltagerkode 66585717# TORSDAG DEN 14. AUGUST 2014 KL. 15.30

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Del