Borg Automotive køber spansk turbospecialist

Danske Borg Automotive har indgået aftale om at købe den spanske virksomhed Turbo Motor Inyeccion S.L. og får dermed et nyt produkt inden for renovering af turboladere til biler. Samtidig får Borg Automotive en stærkere tilstedeværelse på de vigtige sydeuropæiske markeder og konsoliderer sin position som den største uafhængige producent inden for refabrikation af autodele i Europa.

Borg Automotive, der er ejet af det danske industrikonglomerat Schouw & Co. i Aarhus, har indgået aftale om at købe den spanske virksomhed Turbo Motor Inyeccion (TMI). Virksomheden, der har hovedsæde i Pamplona i Spanien, omsatte i 2019 for 105 millioner kroner og havde en indtjening på knap 12 millioner kroner. TMI beskæftiger knap 135 medarbejdere og er en af Europas førende virksomheder inden for refabrikation af turboladere til biler:

- Hos Borg Automotive har vi en klar og ambitiøs vækststrategi. Væksten skal komme både organisk og via opkøb, og vi har de seneste år arbejdet med flere konkrete opkøbsemner, forklarer adm. direktør Kim Kruse Andersen og fortsætter:

- Nu tager vi det første store skridt ved at overtage den spanske virksomhed TMI. Det er en sund og veldrevet familieejet virksomhed, der har specialiseret sig inden for refabrikation af turboladere til biler.

Branchen for salg og distribution af autodele befinder sig i en konsolideringsproces, hvor det kan være svært at overleve som mellemstor aktør. Derfor stod TMI over for enten selv at skulle udvide forretningen eller at blive en del af en større koncern som Borg Automotive. Valget faldt på Borg Automotive blandt andet på grund af virksomhedens ry i branchen:

- Min familie og jeg er meget tilfredse med, at vi nu bliver en del af Borg Automotive. Vores dialog har stået på i en længere periode, og vi kan se, at det er hos Borg Automotive, at TMI vil få de bedste betingelser for videreførelse og vækst. Personligt er jeg også glad for, at mine to sønner kan fortsætte i virksomheden. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de vil gå dedikeret til opgaven og på den måde være med til at indfri potentialet, forklarer stifter og bestyrelsesformand hos TMI, Jesús Lizarraga.

Opkøbet ventes endeligt gennemført i løbet af 4. kvartal 2020, og efter opkøbet vil Borg Automotive beskæftige 1.500 medarbejdere og have produktion i Polen, England og Spanien samt salgsselskaber i Danmark og Belgien.

 

Et nyt produkt

Med opkøbet af TMI tilføjer Borg Automotive et højvækstprodukt til porteføljen:

- Den europæiske vognpark består i dag af ca. 280 millioner biler. Ca. 140 millioner af disse har en eller flere turboladere, og dette tal vokser 9-10 procent om året. Det skyldes først og fremmest, at de fleste biler i dag produceres med mindre og mere energieffektive motorer. Her tilføjer bilproducenterne i stigende grad turboladere for netop at kompensere for den manglende effekt fra de mindre motorer, forklarer Kim Kruse Andersen.

Borg Automotive afsætter sine produkter under tre forskellige brands: Det internationale brand Lucas samt Elstock og DRI, som er virksomhedens egne brands. TMI er i dag også certificeret Lucas-forhandler. Det er ifølge Kim Kruse Andersen en stor fordel hos både eksisterende og nye kunder, at TMI allerede leverer inden for et kendt brand. Samtidig er det vigtigt for Borg Automotive nu at få en større tilstedeværelse på de vigtige sydeuropæiske markeder.  

TMI refabrikerer i dag 65.000 turboladere om året og råder for nuværende over en kapacitet på op til 140.000 enheder om året.

 

Første skridt i ambitiøs vækststrategi

Hos Schouw & Co. i Aarhus ser man et stort potentiale i Borg Automotive og i en yderligere udbygning af virksomhedens omfang. Det er nu godt tre år siden, at Schouw & Co. købte virksomheden, og vækst gennem opkøb er en kernekompetence i Schouw & Co.:

- Borg Automotive er en markedsledende virksomhed i et særdeles interessant og langsigtet bæredygtigt marked. Automobilindustrien er på nogle punkter meget langt fremme inden for cirkulær økonomi, og Borg Automotive har en europæisk førerposition inden for de produktområder, som virksomheden beskæftiger sig med, siger adm. direktør Jens Bjerg Sørensen fra Schouw & Co. og fortsætter:

- Vores fornemmeste opgave er at understøtte lønsom vækst i virksomheden via vores aktive ejerskab. Det handler om at øge størrelse og udbredelse, og her er vi godt i gang med at løfte Borg Automotive til næste niveau. Købet af TMI er første skridt, men det stopper næppe her. Ambitionen er at videreudvikle Europas største uafhængige producent af refabrikerede autodele, og her har vi den nødvendige vilje og finansielle styrke til at få det til at ske.

Opkøbet af TMI er underlagt en række sædvanlige betingelser og forventes derfor først at få virkning i løbet af 4. kvartal 2020, og der vil således ikke være væsentlig indflydelse på 2020-regnskabet. Borg Automotive forventer at realisere en samlet omsætning for året i størrelsesordenen 850 millioner kroner og en indtjening (EBITDA) i intervallet 75-85 millioner kroner.

 

Om refabrikation hos Borg Automotive

Alle enheder hos Borg Automotive gennemløber en sekstrins refabrikationsproces. Først demonteres enhederne fra en skadet eller kasseret bil. Der foretages en grovsortering, og enheder, der har potentiale til refabrikation, rengøres og overfladebehandles. De rengjorte dele gennemgår derefter en intensiv kontrol for på ny at afgøre, om de er egnet til refabrikation. Herefter starter refabrikationen via forskellige processer, så delene igen lever op til de oprindelige standarder. De refabrikerede dele monteres på samme måde som i den originale produktion og gennemgår til sidst en ydelses- og pålidelighedstest.

Fordelene ved processen er mange. En korrekt refabrikeret autodel har nemlig samme funktion og ydelse som en original, og ofte vil det være svært at se forskel. Til gengæld reduceres op til 85 procent af den energi, der anvendes til at fremstille enheden fra ny, og miljøbelastningen i forbindelse med skrotning fjernes. Refabrikation er et vigtigt element i den cirkulære økonomi og sænker miljøpåvirkningen betydeligt.

Såvel Borg Automotive som TMI sælger de refabrikerede komponenter via et omfattende europæisk grossistnetværk og direkte til OEM/OES producenterne.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Kim Kruse Andersen, adm. direktør, Borg Automotive, tlf. dir. +45 2440 7430
  • Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, Schouw & Co., tlf. +45 8611 2222

 

Læs mere om Schouw & Co. på www.schouw.dk og Borg Automotive på www.borgautomotive.com.

Del