2019 blev et rekordår for Schouw & Co.

2019 var præget af rekordhøj aktivitet på trods af intens konkurrence og skiftende markedsforhold, stor fremgang i omsætning og EBITDA samt styrket cash flow fra drift. Flere markante investeringsforløb er nu afsluttet.

 

Hovedpunkter

Realiseret i 2019

  • Omsætningen steg med 15% til 20.946 mio. kr. (2018: 18.253 mio. kr.)
  • EBITDA steg med 24% til 1.951 mio. kr. (2018: 1.579 mio. kr.)
  • Cash flow fra drift steg med 68% til 1.410 mio. kr. (2018: 837 mio. kr.)
  • Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ekskl. goodwill blev på 12,3% (2018: 14,5%)
  • Rekordhøj aktivitet på trods af intens konkurrence og skiftende markedsforhold. Stor fremgang i omsætning og EBITDA. Styrket cash flow fra drift. Flere markante investeringsforløb er nu afsluttet.
  • Udbyttet for regnskabsåret 2019 foreslås øget til 14 kr. pr. aktie.

Forventninger til 2020

  • Vi vil fortsat sikre og forankre vores positioner i markederne, styrke vores gode og langvarige kunderelationer, optimere produktionssetup og logistikflow, og vi skal investere i innovation og fremtidssikring.
  • Koncernen prioriterer at fastholde den stærke konkurrenceevne, udnytte de seneste års betydelige investeringer og optimere indtjeningen. Der er en forventning om øget omsætning og EBITDA på fortsat højt niveau.
  • Forventningen for 2020 er en konsolideret omsætning i størrelsesordenen 21,6 mia. kr. og et EBITDA i intervallet 1.935-2.105 mio. kr.

Kort om virksomhedernes udvikling i 2019

BioMar

BioMar fik en god afslutning på året, som oversteg de forventninger, der allerede var blevet hævet to gange i løbet af året. Både omsætningen og de afsatte mængder i året blev forøget, og det realiserede EBITDA blev forbedret ud over det forventede. BioMar fik i året ny produktionskapacitet til rådighed i Chile og Danmark, og mere kapacitet er på vej i Australien, Ecuador og Kina.

Fibertex Personal Care

Fibertex Personal Care har realiseret en uændret omsætning, hvor de afsatte mængder samlet set var på niveau med året før, men baseret på henholdsvis øgede og reducerede mængder fra fabrikkerne i Danmark og Malaysia. Virksomheden realiserede imidlertid markant fremgang i EBITDA efter gunstig udvikling i råvarepriser og valutakurser og et stort positivt cash flow fra drift.

Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens har realiseret god omsætningsfremgang, primært foranlediget af opkøbet af spunlacing-virksomheden i USA i januar 2019. Det realiserede EBITDA blev lavere end forventet, blandt andet grundet nedskrivning af aktiviteterne i Indien og Sydafrika ved udgangen af året. Flytning af produktionskapacitet fra Sydafrika til USA er i gang.

GPV

GPV har mere end fordoblet omsætningen i 2019 efter overtagelsen af den schweiziske EMS-virksomhed CCS ved udgangen af 2018. Det realiserede EBITDA blev ligeledes markant forøget, men resultatet i det hidtidige GPV var belastet af ændring i kursen på thailandske baht og omkostninger til opbygning af aktiviteten i Mexico. Integrationen af CCS er forløbet succesfuldt.

HydraSpecma

HydraSpecma har realiseret fremgang i omsætningen gennem høj aktivitet med afsætning af produkter til vindmøller og andet stationært materiel. Det realiserede EBITDA blev ligeledes forøget, men fremgangen blev dæmpet af en svagere efterspørgsel efter produkter til kørende materiel i slutningen af året. Gennemførte investeringer i nye faciliteter og automatisering giver effektivitetsforbedringer.

Borg Automotive

Borg Automotive har realiseret en beskeden tilbagegang i omsætningen efter en generelt afdæmpet efterspørgsel på det europæiske marked. Det realiserede EBITDA blev lavere end året før, blandt andet som konsekvens af den lavere omsætning og deraf følgende lavere effektivitet, men også som følge af engangsomkostninger i forbindelse med restrukturering i Belgien.

 

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

”På flere områder blev 2019 det absolut bedste år i Schouw & Co. For første gang nogensinde nåede vi en omsætning over 20 mia. kr., og driftsindtjeningen var på det højeste niveau i koncernens 142-årige historie. Vi har genereret en pengestrøm fra drift på over 1,4 mia. kr. Det er jeg både stolt af og meget tilfreds med.

Ved indgangen til 2019 var et af de største fokusområder for Schouw & Co. at sikre værdiskabelse gennem de seneste års meget store investeringer samt generere et stærkt cash flow. Det har vi arbejdet på igennem hele året. Flere ting er lykkedes rigtig godt, men andre steder fortsætter arbejdet ind i 2020. Eksempelvis har BioMar installeret ny kapacitet i Australien, Danmark, Ecuador og Kina, og effekten heraf kommer vi først til at se i de kommende år. Udfordrende markedsvilkår, blandt andet nedgang i aktiviteten i person- og lastbilindustrien, har dog medført pres på indtjeningen i nogle virksomheder, men på trods heraf, så har virksomhederne over en kam leveret en enormt stærk pengestrøm fra drift.

Den største omsætningsfremgang i virksomhederne kommer fra GPV, der ved udgangen af 2018 overtog den schweiziske EMS-virksomhed CCS, der var noget større end det hidtidige GPV. Integrationen er foregået gnidningsfrit og er meget vellykket. Vi købte GPV i 2016, og sammenlignet hermed er der i den grad tale om et markant transformeret GPV, der nu står på en stærk platform med udsigt til betydelig fremtidig værdiskabelse.

Vi har igennem de senere år bygget et stærkt fundament for fremtidig værdiskabelse. Alle virksomhederne er velinvesterede, og vi har kapacitet til fortsat vækst. Virksomhederne opererer på forskellige markeder, men der er overalt underliggende positive langsigtede forventninger til fremtiden.

Der er en øget global efterspørgsel efter sunde og bæredygtige fødevarer, og akvakultur er den mest ansvarlige måde at øge udbuddet af fisk og skaldyr på. BioMar leverer kvalitetsfoder til akvakulturindustrien med fokus på fødevaresikkerhed og bæredygtige råvarer samt fuld sporbarhed i værdikæden. Ligeledes i de øvrige virksomheder er der fundamentale vækstdrivere; eksempelvis er der øget behov for Fibertex Personal Cares produkter som følge af en stadig stigende middelklasse i Asien, hvor efterspørgslen efter hygiejneprodukter vokser markant, og i GPV medfører kundernes investeringer i Industry 4.0, Internet of Things osv. en fundamental vækst i EMS-industrien.

I 2020 forventer vi fortsat vækst og en omsætning på næsten 22 mia. kr. Flere af virksomhederne opererer på markeder, hvor konkurrencen er meget intens, og hvor de kortsigtede vækstmuligheder er under pres, og vi oplever desuden tegn på afmatning som følge af de generelle konjunktursvingninger. Hovedsageligt er der dog forventninger om, at indtjeningen følger med omsætningsudviklingen.”

 

Telefonkonference

Schouw & Co. afholder telefonkonference (på engelsk) for analytikere, medier, m.fl.

fredag den 6. marts 2020 kl. 09:00.

 

Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte et af følgende telefonnumre:

DK: +45 7872 3250 // UK: +44 333 300 9266 // SE: +46 8 505 583 65  // US: +1 833 526 8395.

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

Årsrapporten kan læses i sin helhed her.

Yderligere oplysninger om Schouw & Co. kan indhentes på www.schouw.dk

Del