Årsrapport 2021: Stabilitet i turbulente tider

Schouw & Co. har fredag offentliggjort årsrapporten for 2021. Et rigtig godt år med omsætningsfremgang over det forventede. Stabil drift under
turbulente forhold sikrede fastholdelse af EBITDA på højt niveau.

 

Hovedpunkter

Realiseret i 2021 

  • Et rigtig godt år med omsætningsfremgang over det forventede. Stabil drift under turbulente forhold sikrede fastholdelse af EBITDA på højt niveau.
  • Omsætningen steg med 14% til 24.219 mio. kr. (2020: 21.273 mio. kr.)
  • EBITDA var 2.208 mio. kr. og på samme attraktive niveau som i 2020 (2020: 2.209 mio. kr.)
  • Cash flow fra drift var 531 mio. kr. (2020: 2.296 mio. kr.)
  • Afkastet af den investerede kapital (ROIC) ekskl. goodwill blev på 14,1% (2020: 15,3%)
  • Resultat pr. aktie steg 14% til 43,30 kr. (2020: 38,04 kr.)
  • Udbyttet for regnskabsåret 2021 foreslås forhøjet til 15 kr. pr. aktie.

Forventninger til 2022

  • Forventning om EBITDA på fortsat højt niveau med forbehold for negative effekter af situationen omkring Ukraine.
  • Stærk efterspørgsel og øget produktionskapacitet danner basis for øget omsætning.
  • Forventningen for 2022 er en konsolideret omsætning på 25,5-27,5 mia. kr. og et EBITDA i intervallet 2.150-2.400 mio. kr.

Kort om virksomhedernes forventninger til 2022

BioMar

BioMar forventer mængdemæssig fremgang med øget omsætning og styrket resultat. Forventningen om fremgang understøttes af den stærke markedsposition, der er etableret, og af de strategiske investeringer, der er foretaget de seneste år.

Fibertex Personal Care

Fibertex Personal Care forventer at øge omsætningen og styrke resultatet. Forventningen om fremgang understøttes af investeringer i ny teknologi og kapacitet samt andre tiltag, der styrker konkurrenceevnen.

Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens forventer omsætningsmæssig fremgang efter gradvist normaliseret efterspørgsel. 2022 bliver imidlertid et overgangsår, hvor der skal genetableres balance mellem omkostninger og salgspriser, og hvor resultatet forventes noget lavere end året før.

GPV

GPV forventer fortsat høj aktivitet med gode muligheder for omsætningsmæssig fremgang. Det realiserede resultat forventes dog ikke helt at blive på niveau med året før.

HydraSpecma

HydraSpecma forventer fortsat øget afsætning til kunder inden for kørende materiel, og med fastholdt aktivitet på andre områder forventes der omsætningsmæssig fremgang. Det realiserede resultat kan dog blive lavere end året før.

Borg Automotive

Borg Automotive forventer positiv efterspørgselsudvikling, og med helårseffekt af den tilkøbte handelsvirksomhed SBS Automotive, forventes der væsentlig fremgang i omsætning og styrket resultat.

 

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

”Schouw & Co. er en ansvarlig langsigtet ejer, der skaber vækst gennem transformation. Vi arbejder med en lang række operationelle forbedringer i vores virksomheder, samtidig med at vi har et betydeligt fokus på både organisk og akkvisitiv vækst. Vi tror på, at virksomheder i konstant udvikling er grundlaget for langsigtet værdiskabelse. Det er de fundamentale forbedringer, der skaber den vedblivende værdi.

Vi bygger fremtidens virksomheder ved at sætte mennesker først. Vi gør os umage for at skabe de bedste betingelser for vores ledelsesteams og medarbejdere, så vi er visionære og modige, udfordrer hinanden og sikrer en værdiskabende kultur. Vi uddelegerer et stort ansvar til ledelserne i vores virksomheder, og det har været bekræftende at være vidne til, hvor stort og målrettet et arbejde såvel ledelser som medarbejdere har lagt i årets løb.

Voldsomt stigende materiale- og råvarepriser, eksplosion i omkostninger til blandt andet fragt og energi, forlængede leveringstider og allokering af varer har været en del af hverdagen i 2021. Som underleverandør i B2B-industrier må vi nødvendigvis sende de massive omkostningsstigninger videre til kunderne, og både indkøbere og sælgere har haft mere end nok at se til. Det har været en langstrakt og hård indsats, hvor vi er lykkes godt, men endnu ikke er helt i mål.

Vi har i 2021 formået at øge omsætningen med 14%. Det er i høj grad en effekt af tidligere kapacitetsudvidende investeringer, men der er også en betydelig påvirkning fra øgede priser på råvarer, der løfter omsætningen uden medfølgende resultat. Rigtig mange omkostninger er steget i løbet af året, og alene omkostningerne til direkte fragt og energi har haft en påvirkning på resultatet på ca. 150 mio. kr. i forhold til 2020. Derfor er det meget tilfredsstillende, at det samlede EBITDA i koncernen er på samme attraktive niveau, som det var i 2020.

I de kommende år forventer vi fortsat betydelig vækst. I 2021 investerede vi knap 1 mia. kr., og i 2022 forventes capexinvesteringer på over 1,2 mia. kr. Det kræver mod at tænke stort i usikre tider, men de massive investeringer forventes om nogle år at være grundstenen i en indtjening, der er betydeligt højere end det nuværende niveau. Investeringsprogrammet dækker væsentligst udvidelse af kapacitet i BioMar, de to Fibertex-virksomheder og i GPV. Inklusive opkøb er det ambitionen at nå en omsætning på over 35 mia. kr. med et EBITDA på mindst 3 mia. kr. ved udgangen af 2025. Samtidig forventer vi at fastholde et attraktivt afkast på den investerede kapital.

Opkøb af virksomheder er en fundamental del af vores vækstambitioner. I slutningen af 2020 og igen i løbet af 2021 har vi købt mindre virksomheder til Borg Automotive. Schouw & Co. har den finansielle styrke til også i fremtiden at ekspandere gennem køb af virksomheder, og hovedfokus ligger på bolt-on-akkvisitioner til de eksisterende virksomheder inden for områder, hvor vi kan udnytte de stærke positioner, som vi har i dag.

Vi har samlet set et ganske optimistisk syn på fremtiden. Alle virksomhederne opererer i industrier, der er i vækst, og alle virksomhederne har en førerposition i det segment eller den niche, som de er i. Vi kigger løbende på nye markeder og teknologier, der kan understøtte udvikling og innovation og gøre os stærkere, og investeringer vil også i de kommende år være fundamentet for den langsigtede værdiskabelse.”

 

Videokonference

Schouw & Co. afholder videokonference (på engelsk) for analytikere, medier, m.fl.

FREDAG DEN 4. MARTS 2022 KL. 10:30.

Deltagere bedes benytte dette link: www.schouw.dk/cc2021

 

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

 

Årsrapporten kan læses i sin helhed her.

Yderligere oplysninger om Schouw & Co. kan indhentes på www.schouw.dk

Del