Årsrapport 2016: Et godt år med markante begivenheder

2016 blev et godt år for Schouw & Co., hvor koncernens virksomheder har oplevet god aktivitet i de fleste markedssegmenter. Mange ting er lykkedes godt, og hen over året kunne resultatforventningerne ad flere gange hæves. 


Koncernens omsætning blev i 2016 forøget med 14% fra 12.566 mio. kr. i 2015 til 14.369 mio. kr. i 2016. Fremgangen kan altovervejende henføres til købet af Specma og GPV, som indgår i konsolideringen fra henholdsvis 1. januar og 1. april 2016. Herudover har også Fibertex Nonwovens og det hidtidige Hydra-Grene bidraget til fremgangen, mens Fibertex Personal Care har realiseret uændret omsætning og BioMar en mindre tilbagegang, om end med øget mængdemæssig afsætning. 

Årets resultat af primær drift (EBIT) steg fra 831 mio. kr. i 2015 til 1.038 mio. kr. i 2016. Fremgangen i EBIT på 25% hidrører først og fremmest fra BioMar samt fra købet af Specma og GPV. Herudover har Fibertex Nonwovens og det hidtidige Hydra-Grene bidraget til fremgangen, mens Fibertex Personal Care har haft en beskeden tilbagegang i forhold til det specielt gode resultat i 2015. 


Hovedpunkter
 

Realiseret i 2016

 • Omsætningen steg til 14,4 mia. kr. (2015: 12,6) med positiv effekt fra tilkøbte virksomheder
 • EBIT steg til 1.038 mio. kr. (2015: 831), hvilket var bedre end forventet i løbet af året
 • Pengestrøm fra drift steg til 1.598 mio. kr. (2015: 1.171)
 • Resultat efter skat fra associerede virksomheder og joint ventures på 566 mio. kr. (2015: 86) primært som følge af salget af aktierne i Kramp
 • Den netto rentebærende gæld var et netto indestående på 1.028 mio. kr.
 • Højt aktivitetsniveau med bl.a. køb af hydraulikvirksomheden Specma, køb af EMS-virksomheden GPV, salg af koncernens aktier i Kramp, salg af Incuba Invests anparter i Scandinavian Micro Biodevices, og en række betydelige kapacitetsinvesteringer i virksomhederne
 • Afkastet af den investerede kapital (ROIC) steg for syvende år i træk og blev 20,2% ekskl. goodwill og 16,6% inkl. goodwill.

Forventninger til 2017:

 • God aktivitet i de fleste markedssegmenter, men alle steder er der kamp om ordrerne
 • Øgede ressourcer afsættes til at fremtidssikre koncernens virksomheder
 • Forventningen for 2017 er en omsætning i størrelsesordenen 15,6 mia. kr. og et EBIT i intervallet 940-1.060 mio. kr. Den samlede koncern forventer dog et EBIT i intervallets øvre halvdel.
 • Udbyttet for 2016 foreslås øget med 20% til 12 kr. pr. aktie.


BioMar

BioMar realiserede lidt lavere omsætning, mens EBIT blev markant forbedret til 581 mio. kr. (2015: 447) dels grundet operationelle forbedringer, dels grundet en række særlige forhold. BioMar forventer omsætningsmæssig fremgang i 2017 og fremgang i resultat af den basale drift, men samlet EBIT under det realiserede i 2016.

Fibertex Personal Care

Fibertex Personal Care har realisereret uændret omsætning med marginalt lavere EBIT. I 2017 forventes omsætningen øget mens resultatet forventes at blive et interval omkring det realiserede EBIT i 2016.


Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens har realiseret fremgang i omsætning og EBIT. I 2017 forventes der fortsat fremgang i omsætning med et resultat over det realiserede EBIT i 2016.


Hydra/Specma 

Den danske del af virksomheden har realiseret fremgang i omsætning og EBIT, hvortil kommer den betydelige effekt fra købet af Specma. For 2017 øges omsætningsforventningen beskedent, mens resultatet forventes at blive et interval omkring det realiserede EBIT i 2016

GPV

GPV realiserede fremgang i omsætning og EBIT. GPV har med virkning fra 1. marts 2017 overtaget EMS-virksomheden BHE, som medvirker til at øge omsætningsforventningen for året, mens resultatet forventes lidt under det realiserede EBIT i 2016 som følge af integrationsomkostninger. 

 

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

2016 blev et markant år for Schouw & Co. Vi nåede en række milepæle og med et EBIT på over 1 mia. kr. samt en pengestrøm fra drift på 1,6 mia. kr. er Schouw & Co. i en meget solid finansiel position. Vi ser en positiv effekt af de seneste års investeringer i fremtidssikring af vores virk­som­heder, og vi har et attraktivt grundlag for fortsat udvikling. Men de gode resultater og den stærke kapitalstruktur forpligter også – og vi er sikre på, at Schouw & Co. og virksomhederne har poten­tialet til at kunne fortsætte den langsigtede værdi­skabelse.

Det ligger dybt i Schouw & Co.’s DNA at tænke og investere i langsigtede muligheder, men samtidig forstå og respektere værdien af enøren og have ambitioner for udviklingen på kort sigt. Schouw & Co. er en international virksomhed, og vi er fokuserede på det ansvar, der følger med, når man agerer globalt. På den lange bane betaler det sig altid at skabe værdi på en ordentlig og troværdig måde.   

Langsigtede investeringer vil også præge Schouw & Co. i 2017, hvor vi kommer til at afsætte yderligere ressourcer til opgradering af organi­sationer og ledelser. Der vil være fokus på projekter omkring innovation og fremtidens værdiskabelse, for også business-to-business industrivirksomheder bliver nødt til at tænke i digitalisering og være forandringsparate.

Schouw & Co. har en solid og stærk platform, og vi vurderer løbende attraktive investerings­muligheder, både i de eksisterende virksomheder og potentiel udvidelse af porteføljen med nye virksomheder. Resultaterne og kapitalstrukturen forpligter, og vi er velforberedte på at fortsætte den langsigtede værdiskabelse.”

 

For yderligere information, se også:

Del