Årsrapport 2014: Et godt og solidt år

6/3 2015

Schouw & Co. har fredag offentliggjort årsrapporten for 2014. Omsætningen blev 11,8 mia. kr., og resultat af primær drift (EBIT) blev 708 mio. kr.

2014 blev et godt år for virksomhederne i Schouw & Co. koncernen. Koncernens virksomheder øgede omsætningen marginalt fra 11.645 mio. kr. i 2013 til 11.784 mio. kr. i 2014. Omsætningsudviklingen er imidlertid væsentligt påvirket af reducerede råvarepriser, først og fremmest i BioMar, hvor omsætningen faldt trods et samlet set øget aktivitetsniveau. De øvrige konsoliderede virksomheder har alle haft omsætningsfremgang.

Årets resultat af primær drift (EBIT) steg til 708 mio. kr. i 2014 mod 685 mio. kr. i 2013, hvor resultatet i 4. kvartal indeholdt en avance på 54 mio. kr. fra salg af en ejendom. Den driftsmæssige fremgang på godt 12% hidrører først og fremmest fra BioMar og Fibertex Nonwovens, men også Hydra-Grene og i lidt mindre grad Fibertex Personal Care har bidraget til fremgangen. Årets resultat er positivt påvirket af reducerede hensættelser til tab på debitorer i BioMar, blandt andet fordi en konkret indbetaling ved udgangen af januar 2015 har medvirket til at reducere det vurderede behov for hensættelser med 13 mio. kr.

Adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen udtaler:

2014 har været et rigtig godt år for Schouw & Co. Gennem hele året har driften i vores virksomheder udviklet sig positivt og noget bedre, end vi forventede ved begyndelsen af året. EBIT blev 12% højere end det sammenlignelige driftsresultat i 2013, hvor der var en engangsavance ved salg af en ejendom. Fremgangen er bredt funderet, og alle virksomhederne har bidraget til fremgangen.

Vi har i 2014 fortsat fokuseret på at skabe større og stærkere virksomheder. Vi har planlagt og foretaget betydelige investeringer, og vi er lykkedes med at gennemføre to mindre opkøb. Fibertex Nonwovens har købt en virksomhed i USA, der giver en attraktiv platform for vækst i Nordamerika, og Fibertex Personal Care har opnået fuldt ejerskab af en printvirksomhed i Tyskland og har derved bedre mulighed for at tilbyde kunderne specialiserede og værdiskabende produkter.

Vækst, investeringer og opkøb til de eksisterende virksomheder vil også være på agendaen i 2015, der dog heller ikke bliver uden udfordringer. Der er intens konkurrence på flere markeder, og der sker løbende forandringer i virksomhedernes værdikæde. Jeg er dog overbevist om, at Schouw & Co. igen i 2015 vil kunne skabe et tilfredsstillende resultat.

Præsentation af regnskabet

Schouw & Co. afholder telefonkonference for analytikere, medier m.fl. fredag den 6. marts kl 10.00. Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte telefon +45 32 71 47 68 og deltagerkode 87381765#. En ledsagende præsentation kan findes på www.schouw.dk.

Schouw & Co. har igen i år suppleret den egentlige årsrapport med et aktionærmagasin. Årsrapporten indeholder fuldstændige regnskabsmæssige informationer og en komplet ledelses-beretning, mens artiklerne i aktionærmagasinet supplerer med beskrivelser af virksomhederne gennem interviews med datterselskabsdirektørerne.

 

Link til aktionærmagasinet


Link til årsrapporten

Del