Skattekurs pr. 19. maj 1993

Aktiekurs pr. 19. maj 1993 til brug ved aktieavancebeskatning

Ved salg af aktier erhvervet den 19. maj 1993 eller tidligere anvendes den officielle aktiekurs pr. 19. maj 1993 som anskaffelseskurs.

Officiel børskurs for Schouw & Co. aktien den 19. maj 1993 var

  • 825,00 kr. for et stk. A-aktie
  • 790,00 kr. for et stk. B-aktie

Aktiekursen den 19. maj 1993 korrigeres for fondsaktieudvidelser og ændring i stykstørrelsen

  • I 1995 blev stykstørrelsen ændret fra 100 kr. pr. aktie til 20 kr. pr. aktie
  • I 1999 blev stykstørrelsen ændret fra 20 kr. pr. aktie til 10 kr. pr. aktie
  • I 2001 blev der gennemført fondsaktieemmision i forholdet 1:1
  • I 2002 blev der gennemført en rettet emission i forholdet 20:1 for A-aktier i forbindelse med sammenlægning af A og B aktierne til én aktieklasse
  • I 2008 blev der gennemført fondsaktieemmision i forholdet 1:1

Den korrigerede aktiekurs pr. 19. maj 1993 til brug for beregning af aktieavancebeskatning ved salg er herefter:

  • 19,65 kr. pr. stk. A-aktie
  • 19,75 kr. pr. stk. B-aktie
Del