Fem års hoved- og nøgletal

OMSÆTNING OG INDKOMST (mio. kr.)

2020

2019

2018 

2017 

2016 

Omsætning

21.273

20.946

18.253 

17.032 

14.369 

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

2.209

1.951

1.579 

1.568 

1.472 

Af- og nedskrivninger

833

802

532 

475 

434 

Resultat af primær drift (EBIT)

1.376

1.149

1.047 

1.093 

1.038 

Resultat efter skat fra ass. virksomheder og joint ventures

-36

50

70 

42 

566 

 Resultat ved salg af virksomheder

2

29

Netto finansielle poster

-133

-79

-40 

-30 

-27 

Resultat før skat

1.209

1.149

1.086 

1.105 

1.578 

Årets resultat

909

906

796 

875 

1.339 

 

 

PENGESTRØMME (mio. kr.)

2020

2019

2018 

2017 

2016 

Pengestrøm fra drift

2.296

1.410

837 

763 

1.598 

Pengestrøm fra investering

-533

-1.043

-1.360 

-2.763 

-395 

Heraf investering i materielle aktiver

-454

-774

-685 

-809 

-828 

Pengestrøm fra finansiering

-1.630

-421

623 

818 

-925 

 

INVESTERET KAPITAL OG FINANSIERING (mio. kr.)

2020

2019

2018 

2017 

2016 

Investeret kapital ekskl. goodwill

9.421

10.510

8.831 

7.337 

5.416 

Balancesum

17.994

18.777

16.940 

14.389 

12.273 

Arbejdskapital

3.107

3.738

3.441 

2.505 

1.727 

Netto rentebærende gæld (NIBD)

1.936

3.298

2.425 

1.275 

-1.028 

Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen

9.606

9.519

8.652 

8.317 

7.797 

Minoritetsinteresser

0

2

15 

18 

Egenkapital i alt

9.605

9.521

8.659 

8.332 

7.814 

 

REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

2020

2019

2018 

2017 

2016 

EBITDA-margin (%)

10,4

9,3

8,7 

9,2 

10,2 

EBIT-margin (%)

6,5

5,5

5,7 

6,4 

7,2 

EBT-margin (%)

5,7

5,5

6,0 

6,5 

11,0 

Egenkapitalforrentning (%)

9,5

10,0

9,4 

10,9 

18,6 

Egenkapitalandel (%)

53,4

50,7

51,1 

57,9 

63,7 

ROIC ekskl. goodwill (%)

15,3

12,3

14,5 

17,6 

20,2 

ROIC inkl. goodwill (%)

12,3

10,0

11,3 

13,8 

16,6 

NIBD/EBITDA ratio

0,9

1,7

1,5 

0,8 

-0,7 

Gennemsnitligt antal medarbejdere

9.393

9.683

7.174 

6.087 

4.108 

 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL

2020

2019

2018 

2017 

2016 

Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

38,04

38,27

33,43 

36,85 

56,56 

Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

38,00

38,27

33,35 

36,63 

56,41 

Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

14,00

14,00

13,00 

13,00 

12,00 

Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

400,58

397,34

365,17 

346,99 

328,38 

Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.)

616,00

560,00

485,60 

581,50 

526,00 

Kurs/indre værdi

1,54

1,41

1,33 

1,68 

1,60 

Markedsværdi (mio. kr.)

14.771

13.415

11.505 

13.939 

12.489 

 

Del