Fem års hoved- og nøgletal

OMSÆTNING OG INDKOMST (mio. kr.)

2017 

2016 

2015 

2014

2013

Omsætning

17.032 

14.369 

12.566 

11.784

11.645

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

1.568 

1.472 

1.214 

1.070

1.039

Af- og nedskrivninger

475 

434 

383 

363

354

Resultat af primær drift (EBIT)

1.093 

1.038 

831 

708

685

Resultat efter skat fra ass. virksomheder og joint ventures

42 

566 

86 

28

-21

Nettofinans inkl. værdiregulering af fin. investeringer

-30 

-27 

-46 

-35

446

Resultat før skat

1.105 

1.578 

871 

701

1.109

Resultat af fortsættende aktiviteter

875 

1.339 

645 

428

860

Resultat af ophørende aktiviteter

0

508

Årets resultat

875 

1.339 

645 

428

1.368

*) Omfatter kursregulering/avance og udbytter af den nu afhændede beholdning af aktier i Vestas og Lerøy.

 

PENGESTRØMME (mio. kr.)

2017 

2016 

2015

2014

2013

Pengestrøm fra drift

763 

1.598 

1.171

628

667

Pengestrøm fra investering

-2.763 

-395 

-569

-355

522

Heraf investering i materielle aktiver

-809 

-828 

-354

-233

-346

Pengestrøm fra finansiering

818 

-925 

-324

-563

-687

 

INVESTERET KAPITAL OG FINANSIERING (mio. kr.)

2017 

2016 

2015 

2014

2013

Investeret kapital ekskl. goodwill

7.337 

5.416 

4.464 

4.528

4.045

Balancesum

14.389 

12.273 

10.516 

9.882

9.696

Arbejdskapital

2.505 

1.727 

1.598 

1.775

1.424

Netto rentebærende gæld (NIBD)

1.275 

-1.028 

-511 

44

-23

Aktionærer i Schouw & Co.'s andel af egenkapitalen

8.317 

7.797 

6.656 

6.071

5.743

Minoritetsinteresser

15 

18 

21 

3

3

Egenkapital i alt

8.332 

7.814 

6.677 

6.074

5.746

 

REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

2017 

2016 

2015 

2014

2013

EBITDA-margin (%)

9,2 

10,2 

9,7 

9,1

8,9

EBIT-margin (%)

6,4 

7,2 

6,6 

6,0

5,9

EBT-margin (%)

6,5 

11,0 

6,9 

6,0

9,5

Egenkapitalforrentning (%)

10,9 

18,6 

10,2 

7,2

26,4

Egenkapitalandel (%)

57,9 

63,7 

63,5 

61,5

59,3

ROIC ekskl. goodwill (%)

17,6 

20,2 

18,3 

16,9

16,1

ROIC inkl. goodwill (%)

13,8 

16,6 

15,1 

14,0

13,3

NIBD/EBITDA ratio

0,8 

-0,7 

-0,4 

0,0

0,0

Gennemsnitligt antal medarbejdere

6.087 

4.108 

2.382 

2.139

2.052

 

AKTIERELATEREDE NØGLETAL

2017 

2016 

2015 

2014

2013

Resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

36,85 

56,56 

27,48 

18,08

57,46

Udvandet resultat i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

36,63 

56,41 

27,38 

18,02

57,28

Udbytte i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

13,00 

12,00 

10,00 

8,00

6,00

Indre værdi i kr. pr. aktie (a 10 kr.)

346,99 

328,38 

282,10 

258,44

240,49

Ultimokurs pr. aktie (a 10 kr.)

581,50 

526,00 

387,00 

290,00

222,50

Kurs/indre værdi

1,68 

1,60 

1,37 

1,12

0,93

Markedsværdi (mio. kr.)

13.939 

12.489 

9.131 

6.812

5.313

 

Del