Investorer

Schouw & Co. ønsker at skabe værdi og resultater på niveau med de bedste sammenlignelige virksomheder.

Det er selskabets IR-politik løbende at levere troværdig information og at opretholde en professionel dialog med aktionærer og marked, så der skabes grundlag for, at investorer til enhver tid har den nødvendige information til at vurdere koncernens reelle værdier.

Schouw & Co. følger de af Nasdaq Copenhagen fastlagte regler for oplysningspligt.

Selskabets årsrapporter, delårsrapporter og selskabsmeddelelser for de seneste tre år findes på selskabets hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig selskabets nyhedsservice. 

 

 

Schouw & Co. afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport og delårsrapporter. Såfremt telefonkonferencen ledsages af præsentation, vil denne efterfølgende være tilgængelig på selskabets hjemmeside under Regnskaber og Præsentationer.

Schouw & Co. afholder med mellemrum andre møder for investorer m.fl. Præsentationer fra sådanne møder kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside under Regnskaber og Præsentationer.

Schouw & Co. har en 30 dages lukket periode forud for hver enkelt regnskabsmeddelelse. I disse perioder er den finansielle kommunikation underlagt særlige restriktioner.

Spørgsmål til selskabets investor relations kan sendes på e-mail til ir@schouw.dk og spørgsmål til selskabets ledelse kan sendes på e-mail til schouw@schouw.dk.